Punktacja szkół Powiatu Wielickiego 2009-2010

wszelkie uwagi i ewentualne korekty prosimy zgłaszać do 10 września 2010 r. do biura MOS