3. Termin zawodów: 15 marzec 2011 r. (wtorek),
Godz. 9.00 – rozgrzewka i weryfikacja zgłoszeń
Godz.9.45 – odprawa z opiekunami zawodników
Godz. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
4. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia, ul. Zielona 1. 34-200 Sucha Beskidzka
5. Informacje techniczne:
· Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27ºC
· Pomiar czasu: ręczny
· Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP oraz regulaminem
Małopolskiego SZS
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
6. Organizator zawodów:
· Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
· Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suchej Beskidzkiej
● Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
7. Kierownictwo zawodów:
· Naczelnik zawodów: Piotr Staszak ,tel.502712330
· Sędzia główny: Łukasz Miklusiak, tel.668803392
8. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie gimnazjum /rocznik 1995 i młodsi/
9. Zgłoszenia elektronicznie należy przesłać w postaci pliku .xls (Excel) do dnia 10 marca
2011 /czwartek/ do godz. 20.00 na adres e-mail: lukasz.miklusiak@interia.pl; z poleceniem
potwierdzenia odbioru wiadomości.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, nazwę szkoły i
opiekuna , powiat i OBOWIĄZKOWO najlepszy czas w swojej konkurencji.
W dniu zawodów odbędzie się weryfikacja zgłoszeń zawodników z listą wysłaną drogą
elektroniczną.
10. Program zawodów:
Blok I
1. Sztafeta 10x50m stylem dowolnym chłopców
2. 50m stylem dowolnym chłopców
3. 50m stylem grzbietowym chłopców
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
4. 50m stylem klasycznym chłopców
5. 50m stylem motylkowym chłopców
Blok II
6. Rozgrzewka dla dziewcząt
7. Sztafeta 10x50m stylem dowolnym dziewcząt
8. 50m stylem dowolnym dziewcząt
9. 50m stylem grzbietowym dziewcząt
10. 50m stylem klasycznym dziewcząt
11. 50m stylem motylkowym dziewcząt
Dekoracje odbywać się będą w czasie zawodów.
Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany kolejności startów indywidualnych w celu
usprawnienia zawodów
11. Nagrody
· Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach sztafetowych – puchary
· Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach indywidualnych – medale i dyplomy, a miejsca od IV – VI dyplomy.

12. Postanowienia końcowe
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
o Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach
pływackich w tym braku przeciwwskazań zdrowotnych, za ich posiadanie
odpowiedzialni są opiekunowie.
o Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie
o Organizator może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie
o Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptację regulaminu
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego