REGULAMIN

MAŁOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY

MAŁOPOLSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY

W SZACHACH

OLKUSZ 19.04.2011r.

CEL IMPREZY:

- Popularyzacja gry w szachy .

- Popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.

-Wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach    wiekowych.

- Współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play i regulaminem MSZS Kraków.

ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

- Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

- UKS Czarny Koń Olkusz.

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Olkuszu.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- Zawody odbędą się w dniu 19.04.2011 w hali sportowo- widowiskowej w Olkuszu ul. Wiejska 1

Odprawa techniczna od 845-945

I runda godz. 1000

ZGŁOSZENIA:

- Zgłoszenie do dnia 18.04.2011 drogą elektroniczną na adres wejszach@wp.pl

- W zgłoszeniu należy podać Imię, Nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły, powiat siedziby szkoły, kategorię i ranking zawodnika, imię i nazwisko opiekuna.

- Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane w dniu zawodów w godz.845-945 (aktualna legitymacja szkolna i zgłoszenie na liście potwierdzone przez dyrektora szkoły)

-UWAGA Po 945 organizator nie przyjmuje zgłoszeń

UCZESTNICTWO:

- Startują reprezentacje powiatów, składające się z 3 dziewcząt, 3 chłopców w każdej kategorii

wiekowej /z rejonu Miasta Krakowa 6 dziewcząt, 6 chłopców/. Ze względów organizacyjnych większa liczba startujących z powiatu nie będzie dopuszczana do startu.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach  na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Prawo startu w zawodach mają: osobno dziewczęta i chłopcy w następujących kat. wiekowych:

1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej    – rocznik 1998 i młodsi

2. Gimnazjada                                 – rocznik 1995 i młodsi

3. Licealiada                                    – rocznik 1991 i młodsi

ZASADY FINANSOWANIA:

- Koszty organizacyjne pokrywa organizator, a koszty uczestnictwa pokrywają szkoły we własnym zakresie.

SYSTEM ROZGRYWEK:

- Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.

- Tempo gry 2×15 min

godz.  845 –  945 – weryfikacja zgłoszeń

godz.   955- otwarcie zawodów

godz.  1000 -  1300 – rundy 1-5

godz.  1300 –  1315 – przerwa

godz.  1315 – 1530 – rundy 6-9

Bezpośrednio  po zakończeniu  zakończenie rundy 9   ok.1540 nastąpi rozdanie medali, pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych.

NAGRODY:

W każdej kat. wiek. zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale, puchary oraz nagrody od organizatorów, za miejsca 1-6 zostaną wręczone dyplomy.

SĘDZIA GŁÓWNY:

Michał Wejsig – sędzia klasy FIDE

Sędzia główny zorganizuje 6 osobowy zespół sędziowski

KIEROWNIK ZAWODÓW:

Marcin Bujas – sekretarz Powiatowego SZS w Olkuszu – kontakt 608 791 214

INFORMACJA DODATKOWA:

Jest możliwość zamówienia obiadów dla przyjeżdżających ekip. Koszt obiadu (2 dania ) 15zł

Wszystkich chętnych proszę o dokonanie zamówienia(podać ilość obiadów) do dnia 15.04.2011 pod adres marcinbujas@poczta.onet.pl