Termin i miejsce:
Zawody odbędą się w dniu 28 kwietnia 2011 (czwartek) o godz. 10.00 w
Krakowie – Błonia Krakowskie – koło stadionu „Juweni”.
2. Organizatorzy:
Małopolski Szkolny Związek Sportowy i Zarząd Miejski SZS w
Krakowie.
3. Uczestnicy:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie „Małopolskiego
Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży SZS” na rok
2010/11.
UWAGA! W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Gimnazjadzie
Młodzieży (zawody drużynowe) młodzież startuje w obuwiu bez kolców.
W Licealiadzie (biegi indywidualne) młodzież startuje również w
obuwiu bez kolców.
4. Program:
- godz. 9.15 – 10.00 – rejestracja zawodników, pobieranie numerów
startowych.
- godz. 1o.oo – otwarcie zawodów, omówienie regulaminów i trasy
biegu.
- godz. 10.15 – bieg sztafetowy 9 x 800 m dziewczęta (Igrzyska)
- godz. 11.00 – bieg sztafetowy 10 x 800 m dziewczęta (Gimnazjada)
- godz. 11.45 – bieg sztafetowy 9 x 1000 m chłopców (Igrzyska)
- godz. 12.30 – bieg sztafetowy 10 x 1000 m chłopców (Gimnazjada)
- godz. 13.15 – bieg indywidualny na dystansie 1000 m dziewcząt
( (Licealiada) grupa I rocznik 1994.
- godz. 13,30 – grupa II rocznik 1993
- godz. 13.45 – grupa III rocznik 1992 – 91
- godz. 14.00 – bieg indywidualny na dystansie 1500 m chłopcy
( ( Licealiada) grupa I rocznik 1994.
- godz. 14.15 – grupa II rocznik 1993
- godz. 14.30 – grupa III rocznik 1992-91
1
5. Finansowanie zawodów:
Koszty organizacyjne zawodów i regulaminowe nagrody pokrywa
Małopolski Szkolny Związek Sportowy, ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia reprezentacji powiatów należy przesłać do dnia 22 kwietnia
br. drogą elektroniczną na adres : szslimanowa@interia.e u
Zgłoszenie winno zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę
szkoły (gmina) i powiat. Na zgłoszeniach przesyłanych należy podać imię
i nazwisko osoby odpowiedzialnej za reprezentację powiatu IMS,
Gimnazjada, Licealiada i tylko te osoby winny kontaktować się w
sprawach organizacyjno-sportowych z biurem zawodów.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie www.mszs.krakow.pl
Reprezentacje nie zgłoszone do zawodów drogą elektroniczną – nie
będą dopuszczone do startu w dniu zawodów.
Zawodniczki i zawodnicy startują w biegach indywidualnych w ramach
Licealiady muszą posiadać kartki zgłoszeń indywidualnych, które oddają
sędziemu po dotarciu do mety.
Karta winna zawierać :imię i nazwisko pełna nazwa szkoły i powiat.
7.Sprawy organizacyjne:
a) Kierownictwo zawodów :
- Waldemar Gramek – sprawy organizacyjno-finansowe
- Stanisław Mrowca – sprawy organizacyjno-sportowe
b)Parking dla autokarów został zabezpieczony wzdłuż ul. 3-go Maja.
Przy wjeździe na parking autokary winny posiadać na przedniej
szybie napis:
„BIEGI PRZEŁAJOWE”
i znaczek Szkolnego Związku Sportowego.