Wieliczka, dnia 12.03.2012 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

szkoły ponadgimnazjalnych

Informuję, że na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na bieżąco ukazują się komunikaty odnośnie dalszych rozgrywek ponadpowiatowych. Uprzejmie proszę o sprawdzanie komunikatów www.mszs.krakow.pl i  zapraszam do brania udziału w zawodach rejonowych i finałach wojewódzkich organizowanych w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”.

Aktualnie ukazało się już kilka komunikatów o finałach wojewódzkich.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS