KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

L.p.

Dyscyplina sportowa

Termin

Miejsce

1 Piłka siatkowa dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

09.04.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

11.04.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

19.03.2013

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców

drużyny – mistrzowie powiatów

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

21.03.2013

godz. 9.30

Wieliczka – SP Nr 2 ul. Moniuszki 1
5 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt      Po 6 zawodniczek z powiatu: B, K, P, W 14.03.2013

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy indywidualny chłopców

Po 6 zawodników z powiatu B, K, P, W

14.03.2013

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

Po 2 drużyny z powiatu: B, K, P, W

15.03.2013

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

8 Tenis stołowy drużynowy chłopców

po 2 drużyny z powiatu  B, K, P, W

15.03.2013

godz. 9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

9 Piłka ręczna dziewcząt –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

30.04.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

10 Piłka ręczna chłopców –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

09.05.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

11 Czwórbój LA – po 2 drużyny
z powiatu B, K, M, P, W
maj 2013 do ustalenia
12 Piłka nożna chłopców

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

28.05.2013

godz. 10.00

Tenczynek – boisko LKS „TĘCZA”
13 Halowa piłka nożna dz. i chł. -

I m.  z powiatów B, K, M, P, W

Dz.: 08.11.2012

godz. 10.00

Chł: 14.11.2012

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

REJONOWA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W, 12.03.2013

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
2 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W, 14.03.2013

godz. 9.30

Wieliczka Gimnazjum,
ul. Piłsudskiego 20
3 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 26.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 28.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

5 Piłka ręczna dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W, M 18.04.2013

godz. 10.00

do ustalenia
6 Piłka ręczna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W, M 19.04.2012

godz. 10.00

do ustalenia
7 Piłka nożna chłopców 6-tki

- mistrzowie powiatu B, K, M, P, W

04.06.2013

godz. 9.30

Krzeszowice-boisko „Orlik” obok KS „Świt”
8 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatów B, K, M, P, W 04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
9 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatów:
B, K, M, P, W
04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
10 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt – po 6 zawodniczek z powiatów:
B, K, M, P, W
04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
11 Tenis stołowy indywidualny chłopców – po 6 zawodników z powiatów:
B, K, M, P, W
04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
12 Halowa piłka nożna dz. i chł. –

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

Dz. – 20.11.2012

godz. 10.00

Chł. – 22.11.2012

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

Krzeszowice – hala Gimnazjum

REJONOWA
LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 19.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 21.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 05.03.2013

godz. 10.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 07.03.2013

godz. 10.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W 28.02.2013

godz. 12.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W 28.02.2013

godz. 12.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców –
I i II miejsce z powiatów B, W
Dz.–09.04.2013 godz.10.00

Chł – 10.04.2013

godz. 11.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32

TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:

Rejonowy Organizator Sportu  – Andrzej Nowak –        kom.: 608-609-086

andrzejnowak7@wp.pl

Skawina – Tomasz Kutek – praca: (12) 276-40-56, kom.:  608-505-736

halackis@gmail.com

Wieliczka – Grzegorz Siemieniec – praca: tel/fax (12) 288-19-29, kom.: 509 519 628,

mos@powiatwielicki.pl

ZS Kłaj – Czesław Zaręba – (12) 284 – 11 – 76, kom.: 607 635 524 czzareba@onet.eu

Miechów – Ewa Pituch – praca: (41) 383-16-33, dom: (41) 383-18-28, kom. 602 537 535

ewapituch607@interia.pl

Proszowice – Wojciech Marzec – fax (12) 386-80-70, kom:  501 160 924

woj4445@wp.pl

Bochnia – Grzegorz Bucenko –  tel./fax (14) 615-37-65 wew. 765,  kom: 505 222 003

g.bucenko@powiat.bochnia.pl

Kraków powiat – Paweł Czyż – tel.: (12) 282 14 65 wew. 23,     kom.: 602-726-343

p.czyz@kulturakrzeszowice.pl

paw_czyz@interia.pl

tenis stołowy – SZ Szczytniki – Wojciech Biernat – tel.: kom. 501 269 593

szczytniki1@poczta.onet.pl

UWAGA!

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W) na 3 dni przed terminem zawodów mają obowiązek przesłania do organizatorów zawodów rejonowych zgłoszeń nazwy szkół, które reprezentują poszczególne powiaty.

- Opiekunowie drużyn – nauczyciele wychowania fizycznego, w dniu zawodów zobowiązani są przedstawić organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły
i opiekuna. Drużyna, która w dniu zawodów nie dostarczy imiennej listy zawodników – nie zostanie dopuszczona do zawodów.

- Skróty: B, K, M, P, W – oznaczają następujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

- Przewodniczący Powiatów winni przekazać drużynom uczestniczącym w zawodach Rejonowych informację o zabraniu ze sobą piłek do rozgrzewki. Organizator zabezpiecza jedynie piłki do gry.

- Konsekwencją nie wstawienia się drużyny na zawody będzie przesłanie informacji
o powyższym fakcie do organu prowadzącego (wójta lub burmistrza) oraz dyrektora szkoły.

Rejonowy Organizator

Andrzej Nowak