MIĘDZYSZKOLNY Klub Sportowy przy MOS Wieliczka

ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka, tel./fax 12 288 19 29

Wieliczka, dnia 13.11.2012r.

X POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY

z okazji Świętego Mikołaja

1. Organizator: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS Wieliczka

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

2.  Cel turnieju: uatrakcyjnienie obchodów Świętego Mikołaja;

upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych dzieci.

3. Termin i miejsce: 01 grudnia 2012 r. (sobota) o godz. 10.00

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Wieliczce, MAGISTRAT

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430

4. System rozgrywek: turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry po 15 minut dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

5. Zgłoszenia:        należy przesyłać do dn. 29.11.2012r. do godz. 13.00 odwrotną pocztą na adres MOS Wieliczka lub na adres
Pan Andrzej Irlik – tel. 509740890, MOS 12 2881929;

e-mail: airlik@poczta.onet.pl , mos@powiatwielicki.pl

- imię i nazwisko zawodnika

– kategoria szachowa

– klub (szkoła), miejscowość

Prawo do gry mają uczniowie z terenu Powiatu Wielickiego i spoza urodzeni w 1997 r. i młodsi.

6. Nagrody:            dla wszystkich uczestników upominki od Świętego Mikołaja

7. Ilość uczestników:  Limit miejsc: 49 chłopców, 31 dziewcząt. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Informacje: Obowiązują aktualne przepisy gry  Kodeksu Szachowego PZSzach.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

ZADANIE ZREALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM

POWIATU WIELICKIEGO

ZAPRASZAMY