www.mzszach.krakow.pl MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

31-971 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65

tel. 0607-059-125  *  0509-740-890

konto PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Wieliczka, dn. 12.09.2014 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7

18.10.2014 r. (sobota)

1/ CEL:

Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci.

Wyłonienie mistrzów województwa młodzików do lat 7.

2/ PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Biskupice

3/ ORGANIZATORZY:

MKS MOS Wieliczka, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Małopolski Związek Szachowy

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach

4/ MIEJSCE GRY:

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach (Gmina Biskupice)

5/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

System szwajcarski, 7 rund.

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

Gr. A – zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi,

Gr. B – zawodniczki urodzone w 2007 roku i młodsze.

6/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie do dn. 15.10.2014 r. (środa)

Prawo gry mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2007 i młodsi.

Wpłacenie startowego 10 zł, opłata startowego pobierana będzie na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy, ze znajomością matowania.

7/ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub (miejscowość), ranking. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 października 2014 roku. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Bogumiła Ślęczka. Adres: 32-020 Wieliczka, SP Przebieczany, tel.: (012) 278-14-78, w godz. 800 – 1300, e-mail: sp_przebieczany@interia.pl

Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter.

8/ NAGRODY:

W obu grupach zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają medale.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody i upominki.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i Województwa Małopolskiego.

9/ TERMINARZ TURNIEJU:

18.10.2014 r. (sobota)

Przyjmowanie wpłat – 900

Rozpoczęcie rozgrywek – 1000

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430 – 1500

10/ INNE

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Przewiduje się dodatkową klasyfikację dla dziewcząt i chłopców do lat 6.

11/ DOJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEBIECZANACH:

Własnym transportem.

Z Krakowa dojazd do Wieliczki, a następnie drogą w kierunku Gdowa (Tymowej),
w Tomaszkowicach za budynkiem Policji skręcić w lewo.

Z Tarnowa dojazd drogą E4 do miejscowości Przebieczany, a następnie skręcić w lewo, dojechać do drogi Gdów – Wieliczka, skręcić w prawo, w Tomaszkowicach pierwszy skręt
w prawo.

Gmina Biskupice

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej

w Przebieczanach

z siedzibą w Tomaszkowicach

/-/ mgr Bogumiła Ślęczka

Za MKS MOS Wieliczka

/-/ Andrzej Irlik