Wieliczka, dnia 08.09.2015 r.

Gminni Organizatorzy Sportu,

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce w porozumieniu i uzgodnieniu z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Wieliczce przesyła Państwu w załączeniu kalendarz zawodów sportowych organizowanych przez nasz Ośrodek na rok szkolny 2015/2016 na terenie Powiatu Wielickiego.

W związku z wymogami Ministerstwa Sportu wprowadzono zmiany w Systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkolnego Związku Sportowego. Dotyczą one głównie rejestracji na zawody, które odbywać się będą za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Począwszy od nowego roku szkolnego – szkoły, które chcą brać udział w systemie współzawodnictwa sportowego SZS muszą zarejestrować się w systemie informatycznym pod adresem www.srs.szs.pl do dnia 20 września br. oraz poprzez w/w system zgłaszać się do poszczególnych zawodów na każdym szczeblu rywalizacji – począwszy od szczebla gminnego.

Decyzją Zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na zawody szczebla powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego szkoły zgłaszają się wyłącznie za pośrednictwem Systemu SRS w terminach obowiązujących regulamin danego szczebla rozgrywek.

Zgłoszenie zespołów w zawodach drużynowych, a także zawodników na zawody indywidualne odbywać się ma poprzez wygenerowanie listy zgłoszeniowej zawodników na portalu do którego zarejestrowała sie szkoła. Lista imienna wraz z obowiązkowymi danymi o uczniu, czyli data urodzenia oraz posiadana licencja uprawianego sportu, powinna być przesłana na adres organizatora zawodów w wyznaczonym regulaminem terminie oraz dostarczona w dniu zawodów z podpisem Dyrektora szkoły. Terminy zgłoszeń mailowych na zawody powiatowe będą na platformie SRS, a także w kalendarzach powiatowych zawodów i będzie to dzień przed zawodami do godziny 14.30. Szkoły, które nie dotrzymają tego terminu nie będą przyjmowane na zawody. W zawodach rejonowych obowiązuje termin zgłoszenia na 2 dni przed terminem zawodów, a do zawodów wojewódzkich termin zostanie ustalony przez organizatora w komunikacie organizacyjnym.

Zwracamy uwagę szczególnie na pełne przekazywanie informacji o licencjach uczniów we wszystkich dyscyplinach, a nie tylko w tej w której uczestniczą w zawodach. Prosimy o niezwłoczne zaznajomienie się platformą zgłoszeniową i w razie problemów z wpisywaniem uczniów czy generowaniem listy zgłoszeniowej o kontakt z biurem MOS tel. 12 288 19 29. Jednocześnie informujemy, iż opiekunowie uczniów którzy startują w zawodach Szkolnego Związku Sportowego muszą wyrazić zgodę na start dziecka w zawodach podpisując druk dostępny na platformie SRS.

Informujemy, iż w zawodach szkolnych nastąpiły dwie duże zmiany w regulaminie startu w zawodach.

1. W piłce nożnej halowej w ramach IMS i Gimnazjady dziewcząt i chłopców nie mogą startować uczennice i uczniowie posiadający licencję z piłki nożnej, piłki nożnej halowej i futsalowej.

2. W przełajowych biegach indywidualnych w ramach Gimnazjady i Licealiady będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla uczniów posiadających licencję PZLA ( licencja lekkiej atletyki ).

3. W związku z brakiem możliwości zmian listy zawodników wysłanych mailem w zawodach drużynowych i możliwością rozchorowania się ucznia sugerujemy, aby lista zgłoszeniowa zawierała np. 2 uczniów rezerwowych i ci uczniowie w przypadku braku zmian powinni być skreśleni z listy w momencie wyjazdu na zawody.

Bardzo prosimy o niezwłoczne zalogowanie się na platformę SRS, aby ewentualne problemy wyjaśnić przed pierwszymi zawodami powiatowymi, czyli Szkolnej Lidze LA Gimnazjada – 23.09.2015 r., oraz Jesiennymi biegami przełajowymi – 29.09.2015 r.

Życzymy sukcesów sportowych na arenie sportów szkolnych.

Grzegorz Siemieniec
Dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce