Bardzo proszę o ewentualne uwagi do 22 września 2015 r.

Po tym terminie punktacja zostaje zatwierdzona i jest ostateczna.

Punktacja 2014-2015