KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

L.p.

Dyscyplina sportowa

Termin

Miejsce

1 Mini piłka siatkowa dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

05.04.2017

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Mini piłka siatkowa chłopców

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

11.04.2017

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Mini koszykówka dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

13.03.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Mini koszykówka chłopców

drużyny – mistrzowie powiatów

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

16.03.2017

godz. 9.30

Wieliczka – SOLNE MIASTO

ul. T. Kościuszki 15

5 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt      Po 6 zawodniczek z powiatu: B, K, P, W 23.03.2017

godz.9.00

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Gdowie
6 Tenis stołowy indywidualny chłopców

Po 6 zawodników z powiatu B, K, P, W

23.03.2017

godz.9.00

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Gdowie
7 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

Po 2 drużyny z powiatu: B, K, P, W

24.03.2017

godz.9.00

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Gdowie
8 Tenis stołowy drużynowy chłopców

po 2 drużyny z powiatu  B, K, P, W

24.03.2017

godz. 11.30

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Gdowie
9 Mini piłka ręczna dziewcząt –

3 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

24.04.2017

godz. 9.30

Bochnia, Hala
ul. Poniatowskiego 32
10 Mini piłka ręczna chłopców –

3 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

27.04.2017

godz. 9.30

Bochnia, Hala
ul. Poniatowskiego 32
11 Czwórbój LA – po 2 drużyny
z powiatu B, K, M, P, W
18.05.2017

godz. 9.30

Kłaj/Wieliczka
12 Mini piłka nożna chłopców

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

23.05.2017

godz. 10.00

do ustalenia
13 Halowa piłka nożna dz. i chł. -

I m.  z powiatów B, K, M, P, W

Dz.: 09.11.2016

godz. 10.00

Chł: 15.11.2016

godz. 10.00

Krzeszowice

Krzeszowice

PÓŁFINAŁ WJEWÓDZKI GIMNAZJADY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W,

Zmiana terminu

07.03.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
2 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W,

Zmiana terminu

22.02.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
3 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 22.03.2017

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 28.03.2017

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

5 Piłka ręczna dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W, M 03.04.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
6 Piłka ręczna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W, M 07.04.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
7 Piłka nożna chłopców 6-tki

- mistrzowie powiatu B, K, M, P, W

16.05.2017

godz. 10.00

Krzeszowice-boisko „Orlik” obok KS „Świt”
8 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt – po 6 zawodniczek z powiatów:
B, K, M, P, W
16.02.2017

godz. 9.00

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Gdowie
9 Tenis stołowy indywidualny chłopców – po 6 zawodników z powiatów:
B, K, M, P, W
16.02.2017

godz. 9.00

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Gdowie
10 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatów B, K, M, P, W 18.11.2016

godz. 9.00

„Solne Miasto” Wieliczka
11 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatów:
B, K, M, P, W
18.11.2016

godz. 11.00

„Solne Miasto” Wielczka
12 Halowa piłka nożna dz. i chł. –

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

Dz. – 26.10.2016

godz. 10.00

Chł. – 08.11.2016

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

PÓŁFNAŁ WOJEWÓDZKI

LICEALIADY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W

Zmiana terminu

08.03.2017

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 15.03.2017

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 16.02.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 20.02.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W 25.11.2016

godz. 9.00

„Solne Miasto” Wieliczka
6 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W 25.11.2016

godz. 11.00

„Solne Miasto” Wieliczka
7. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców –
I miejsce z powiatów B, W, K

Zmiana terminu

Dz.–15.02.2017 godz.9.30

Chł – 15.02.2017

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
8. Piłka nożna 6-osobowa chłopców

I miejsce z powiatu B, K, M, P, W

w zależności od środków finansowych

15-19.05.2017

godz. 9.30

do uzgodnienia
9. Piłka siatkowa plażowa dziewcząt i chłopców w zależności od środków finansowych

22-26.05.2017 r.

godz. 9.30

do uzgodnienia

TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:

Rejonowy Organizator Sportu  – Andrzej Nowak –        kom.: 608-609-086

andrzejnowak7@wp.pl

Skawina – Tomasz Kutek – praca: (12) 276-40-56, kom.:  608-505-736

halackis@gmail.com

Wieliczka – Grzegorz Siemieniec – praca: tel/fax (12) 288-19-29, kom.: 509 519 628,

mos@powiatwielicki.pl

ZS Kłaj – Czesław Zaręba – (12) 284 – 11 – 76, kom.: 607 635 524 czzareba@onet.eu

Miechów – Ewa Pituch – praca: (41) 383-16-33, dom: (41) 383-18-28, kom. 602 537 535

ewapituch607@interia.pl

Proszowice – Wojciech Marzec – fax (12) 386-80-70, kom:  501 160 924

woj4445@wp.pl

Bochnia – Beata Wszołek – tel.: 14 648 08 33, kom. 691 194 587

mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Kraków powiat – Paweł Czyż – Tel.: 12 282 14 65 wew. 4, kom.: 571 401 056

p.czyz@ckiskrzeszowice.pl

tenis stołowy – SZ Szczytniki – Wojciech Biernat – tel.: kom. 501 269 593

szczytniki1@poczta.onet.pl

awbiernat@interia.pl

Piłka nożna IMS – Dariusz Mulik – Gdów – Tel.: 604 635 276

d.mulik@op.pl

UWAGA!

- W wyznaczonym terminie zawodów półfinałów wojewódzkich (rejonowych) odpowiedzialny nauczyciel z ramienia szkoły ma obowiązek dokonania zgłoszenia szkoły w Systemie Rejestracji Szkół.

- W SRS umieszczone są: termin, miejsce i godzina odbywania się zawodów.

- Nauczyciel dostarcza na zawody listę wydrukowaną z Systemu Rejestru Szkół wraz z podpisem dyrektora szkoły oraz czytelnym własnoręcznym podpisem nauczyciela.

- Skróty: B, K, M, P, W – oznaczają następujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

- Przewodniczący Powiatów winni przekazać drużynom uczestniczącym w zawodach  Półfinałowych (Rejonowych) informację o zabraniu ze sobą piłek do rozgrzewki. Organizator zabezpiecza jedynie piłki do gry.

- W związku ze zmianami w regulaminach niektórych dyscyplin, np. w pływaniu indywidualnym, Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z Małopolskim Systemem Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży SZS na rok 2016/2017.

- W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie startują bez względu na posiadane licencje.

- W sprawozdaniach z zawodów należy pamiętać o nazewnictwie: PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI – REJON IGRZYSK (lub GIMNAZJADY, LICEALIADY) MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W (nazwa dyscypliny).

- Terminy zawodów półfinałowych (rejonowych) uzależnione są od zawodów wojewódzkich.

Rejonowy Organizator

Andrzej Nowak