Prosimy o ewentualne wyniki do dnia 20.09.2016 r. do godz. 12.00

Po tym terminie punktacja zostaje zatwierdzona i jest ostateczna.

Punktacja 2015-2016 Szkoły Podstawowe

Punktacja 2015-2016 Gimnazja

Punktacja 2015-2016 Licea