Wieliczka, dnia 21.11.2016 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Wieliczce
ul. Marii Konopnickiej 13/5

Gminni Organizatorzy Sportu
z Powiatu Wielickiego
Szkoły ponadgimnazjalne

Komunikat organizacyjny powiatowych eliminacji w szachach.

Przypominamy, iż  w dniu 24 listopada 2016 (czwartek)  r. o godz. 9.00   jak co roku  w sali MAGISTRAT Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, odbędą się powiatowe eliminacje w szachach drużynowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.

W tym roku zawody szachowe decyzją SZS są zawodami drużynowymi. Drużyna szkolna składa się z 4 zawodników ( w tym przynajmniej 1 dziewczyny ). Prosimy o zgłoszenia do środy do godz. 14.30 na portalu SRS, jak do każdych zawodów. System gry będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów. Regulamin turnieju jest zgodny z umieszczonym na stronie SZS.

W związku z prośbą szkół ponadgimnazjalnych zawody w tej kategorii wiekowej rozpoczniemy o godz. 11.00. Do zawodów wojewódzkich awansują pierwsze trzy zespoły każdej kategorii wiekowej.

We wszelkich sprawach niejasnych prosimy o kontakt z biurem MOS tel. 12 288 19 29, a w sprawach regulaminu z Panem Andrzejem Irlikiem tel. 509 740 890.

Regulamin zawodów SZS
SZACHY DRUŻYNOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół
srs.szs.pl
Zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 15 września 2016 roku.
1. Uczestnictwo
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 1997 i młodsi.
2. drużyna składa się z 4 osób:
- I szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica
- dziewczyna,
3. Skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
4. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
5. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
6. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
7. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
8. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem
ChessArbiter
2. Program zawodów
1. Zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
2. Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich.
3. Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie w
przypadku rozgrywek. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla
zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.
3. Punktacja
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
-punkty duże (meczowe 2, 1, 0)
-suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
-wynik bezpośredniego spotkania,
-lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
-dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS