Wieliczka, dnia 02.01.2017 r.

Gminni Organizatorzy Sportu,

Szkoły Ponadgimnazjalne

w  Powiecie Wielickim

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce informuje, że powiatowe eliminacje w pływaniu z odbędą się w dniu 12 stycznia  2017 r. na basenie w Wieliczce, Solne Miasto sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 15.

W związku z bardzo dużymi zmianami i dużo trudniejszym do spełnienia regulaminem zawodów drużynowych w pływaniu Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku w Wieliczce zdecydował, iż zawody powiatowe odbędą się jak w ubiegłych latach w formie sztafet i zawodów indywidualnych, a drużyny które zdobędą pierwsze dwa miejsca w zawodach sztafetowych będą miały możliwość startu w zawodach wojewódzkich ale już na nowych zasadach wg nowego regulaminu.

Indywidualne i sztafetowe zawody pływackie w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach kalendarza imprez  Szkolnego Związku Sportowego będące eliminacją do finałów wojewódzkich  odbędą się na basenie w Wieliczce w godzinach od 8.45 – 12.30. Sposób przeprowadzenia zawodów obliguje nas do wcześniejszych imiennych zgłoszeń uczestników zawodów. Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów powiatowych i terminy nadsyłania zgłoszeń. Nie ujęte sprawy regulaminowe zawarte są w regulaminach Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego (książeczka przesłana Gminnym Organizatorom Sportu).

Brak zgłoszenia z poszczególnych gmin i szkół może spowodować nie przyjęcie zawodników na zawody ze względów organizacyjnych!!!!!

Termin nadsyłania zgłoszeń z gmin i szkół: do dnia 11 stycznia 2017 r. poprzez portal SRS, a także w związku z tworzeniem list startowych e-mailem na przesłanych formularzach do godz. 14.00 na adres: mos@powiatwielicki.pl z wyszczególnionymi informacjami w jakim stylu startuje dana osoba ( formularz na końcu komunikatu ).

Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikują się po 2 szkolne sztafety dziewcząt i chłopców w szkołach podstawowych ( 8 osób x 25 m stylem dowolnym – 4 osoby roczniki 2004 i 2005 oraz 4 osoby roczniki 2006 i 2007 – start ze słupka i z wody z drugiej strony pływalni ) i gimnazjach (8 osób x 50 m stylem dowolnym ). Indywidualnie każda gmina może zgłosić 8 dziewcząt oraz 8 chłopców w każdym stylu (styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy i dowolny) zarówno w igrzyskach jak i gimnazjadzie.

Szkoły średnie mogą wyznaczyć jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców (8 osób x 50 m stylem dowolnym oraz do 5 osób w każdym z 4 stylów). Każda osoba może reprezentować szkołę w sztafecie oraz tylko w jednym ze stylów!!!

W przypadku sztafet proponujemy na liście zgłoszeniowej zgłosić więcej niż 8 osób ( rezerwowe ) i osoby które nie będą startować skreślić z listy już wygenerowanej i podpisanej przez Dyrektora przed wyjazdem na zawody.

Zgodnie z regulaminem basenu osoba korzystająca z basenu musi mieć czepek.

Program zawodów 12 stycznia 2017 r.

Zbiórka zawodników do indywidualnych i sztafetowych zawodów w pływaniu obowiązuje minimum na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów, na terenie basenu ( godz. 8.25 Igrzyska, godz. 9.55 Gimnazjada, godz. 11.10 Licealiada).

Zawody szkół podstawowych godz. 8.45

Zawody w ramach Gimnazjady około godziny 10.15.

Zawody w ramach Licealiady około godziny 11.30.

Wręczenie medali i pucharów będzie następowało dla każdej grupy po wyjściu  z basenu i przebraniu się na terenie basenu. Prosimy o wystarczającą ilość opiekunów zawodników (osobno opiekun dla dziewcząt i chłopców) i punktualność.

Regulamin zawodów drużynowych w pływaniu dla szkół awansujących z powiatu w sztafetach z pierwszych dwóch miejsc.

PŁYWANIE DRUŻYNOWE GIMNAZJADA I LICEALIADA

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół  srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 15 września 2016 roku.

1. Uczestnictwo

Reprezentacja składa się z 8 dziewcząt lub 8 chłopców, rocznik 2001 i młodsi. Każdy zawodnik startuje w 1 wyścigu indywidualnym i 1 sztafecie. W zawodach wojewódzkich startują dwie drużyny z powiatu.

2. Program zawodów

wg kolejności startów:

- Sztafeta 8×50 m stylem dowolnym

  • ØWyścigi indywidualne 100 m stylem grzbietowym

–1 zawodnik z danej szkoły, 100 m stylem klasycznym

–1 zawodnik z danej szkoły,100 m stylem dowolnym

–1 zawodnik z danej szkoły,50 m stylem motylkowym

–2 zawodników z danej szkoły,50 m stylem grzbietowym

–1 zawodnik z danej szkoły,50 m stylem klasycznym

–1 zawodnik z danej szkoły,50 m stylem dowolnym

–1 zawodnik z danej szkoły,

3. Przepisy techniczne

-zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25metrowej,

-każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej i w sztafecie,

-szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,

-zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych. Sztafety – serie na czas, rozstawienie sztafet wg wyników indywidualnych do punktacji drużynowej.

4. Punktacja drużynowa

Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.

Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

-w indywidualnych: I m. –17 pkt, II m. –15 pkt, III m. –14 pkt itd.,

-w sztafecie: I m –34 pkt, II m. –30 pkt, III m. –28 pkt itd.,

-do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 8 wyników indywidualnych i wynik sztafety,

-drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za dany wyścig, jednak nie podlega dyskwalifikacji,

-zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu nie zdobywa punktów,

-w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.,

-prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców.

PŁYWANIE DRUŻYNOWE SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół  srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 15 września 2016 roku.

1. Uczestnictwo

Reprezentacja składa się z 8 dziewcząt lub 8 chłopców, rocznik 2005, 2004 4 osoby oraz 2006 i 2007 4 osoby. Każdy zawodnik startuje w 1 wyścigu indywidualnym i  1 sztafecie. W zawodach wojewódzkich startują dwie drużyny z powiatu.

2. Program zawodów

wg kolejności startów:

- Sztafeta 8×25 m stylem dowolnym

Rocznik 2007 i 2006

  • ØWyścigi indywidualne 50 m stylem grzbietowym

–1 zawodnik z danej szkoły, 50 m stylem klasycznym

–1 zawodnik z danej szkoły,50 m stylem dowolnym

–czwarty zawodnik staruje w dowolnie wybranym stylu spośród 3

Rocznik 2005 i 2004

–1 zawodników z danej szkoły,50 m stylem grzbietowym

–1 zawodnik z danej szkoły,50 m stylem klasycznym

–1 zawodnik z danej szkoły,50 m stylem dowolnym

–1 zawodnik z danej szkoły, 50 m stylem motylkowym

3. Przepisy techniczne

-zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25metrowej,

-każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej i w sztafecie,

-szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,

-zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

4. Punktacja drużynowa

Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.

Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

-w indywidualnych: I m. –17 pkt, II m. –15 pkt, III m. –14 pkt itd.,

-w sztafecie: I m –34 pkt, II m. –30 pkt, III m. –28 pkt itd.,

-do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 8 wyników indywidualnych i wynik sztafety,

-drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za dany wyścig, jednak nie podlega dyskwalifikacji,

-zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu nie zdobywa punktów,

-w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.,

-prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców.

FORMULARZ – ZGŁOSZENIE

Siemieniec Grzegorz

Dyrektor MOS