Czwórbój lekkoatletyczny w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zostaje przełożony na dzień 15 maja 2017 r.