Komunikat
z przeprowadzonych zawodów
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dyscyplina sportu : Mini piłka nożna
Etap zawodów : powiatowy
Miejsce i termin : 16.05.2017 r. Orlik Gdów
Organizator : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów : mgr Grzegorz Siemieniec

W dniu 16 maja 2016 r. na boisku w Gdowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wielickiego mini piłki nożnej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udział wzięły: SP nr 3 Niepołomice, SP nr 3 Wieliczka, SP Gdów, SP Łazany, SP Zręczyce. Mecze rozgrywano syste„każdy z każdym”.
Wyniki spotkań:
SP 3 Niepołomice : SP Gdów – 0:0
SP Łazany : SP Zręczyce – 2:2
SP 3 Wieliczka : SP Niepołomice – 2:0
SP Gdów : SP Łazany – 1:0
SP Zręczyce : SP Wieliczka – 2:2
SP Nr 3 Niepołomice : SP Łazany – 1:1
SP Gdów : SP Zręczyce – 2:2
SP Łazany : SP 3 Wieliczka – 1:1
SP 3 Niepołomice: SP Zręczyce – 3:1
SP Gdów : SP 3 Wieliczka – 5:0
W wyniku rozegranych spotkań kolejno miejsca zajęli:
1. SP Gdów
2. SP Nr 3 Wieliczka
3. SP Niepołomice
4. SP Łazany
5. SP Zręczyce
Skład zwycięskiej drużyny (opiekun Dariusz Mulik): Bankowicz Marcin, Bartosz Kamil, Bogusławski Marcel, Florczyk Kacper, Gaca Mateusz, Łosiowski Oskar, Musiał Hubert, Pijanowski Mateusz, Spytek Krystian, Tatko Kacper, Turakiewicz Bartosz, Wróbel Michał.
Imprezę zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce. Najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami, które ufundował Starosta Powiatu Wielickiego.