Wieliczka, dnia 13.11.2017 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Wieliczce
ul. Marii Konopnickiej 13/5


Gminni Organizatorzy Sportu
z Powiatu Wielickiego
Szkoły ponadgimnazjalne

Komunikat organizacyjny powiatowych eliminacji w szachach.

Przypominamy, iż  w dniu 22 listopada 2017 (środa)  r. o godz. 9.00   jak co roku  w sali MAGISTRAT Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, odbędą się powiatowe eliminacje w szachach drużynowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

W tym roku podobnie jak w ubiegłym, zawody szachowe decyzją SZS są zawodami drużynowymi. Drużyna szkolna składa się z 4 zawodników ( w tym przynajmniej 1 dziewczyny ). Gminę w każdych zawodach mogą  reprezentować dwie szkoły.

Prosimy o zgłoszenia do wtorku do godz. 14.30 na portalu SRS, jak do każdych zawodów. System gry będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów. Regulamin turnieju jest zgodny z umieszczonym na stronie SZS.

W związku z próbnymi egzaminami maturalnymi szkół ponadgimnazjalnych zawody w tej kategorii wiekowej rozpoczniemy o godz. 11.30. Do zawodów wojewódzkich awansuje mistrz powiatu w każdej kategorii wiekowej.

We wszelkich sprawach niejasnych prosimy o kontakt z biurem MOS tel. 12 288 19 29, a w sprawach regulaminu z Panem Andrzejem Irlikiem tel. 509 740 890.

Regulamin zawodów SZS

SZACHY DRUŻYNOWE

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl
1. Uczestnictwo
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z minimum 1 dziewczyną.
2. drużyna składa się z 4 osób:
- I szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica
- dziewczyna,
3. Skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
4. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
5. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
6. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
7. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
8. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem
ChessArbiter

2. Program zawodów
1. Zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
2. Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich.
3. Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie w przypadku rozgrywek. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.

3. Punktacja
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
-punkty duże (meczowe 2, 1, 0)
-suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
-wynik bezpośredniego spotkania,
-lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
-dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów

Grzegorz Siemieniec
Dyrektor MOS