Wieliczka, dnia 12.01.2018 r.

Gminni Organizatorzy Sportu,
Szkoły Ponadgimnazjalne
w Powiecie Wielickim

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce informuje, że powiatowe eliminacje w pływaniu z odbędą się w dniu 1 luty 2018 r. na basenie w Wieliczce, Solne Miasto sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 15.
Indywidualne i sztafetowe zawody pływackie w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego będące eliminacją do finałów wojewódzkich odbędą się na basenie w Wieliczce w godzinach od 8.45 – 12.30. Sposób przeprowadzenia zawodów obliguje nas do wcześniejszych imiennych zgłoszeń uczestników zawodów. Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów powiatowych i terminy nadsyłania zgłoszeń. Nie ujęte sprawy regulaminowe zawarte są w regulaminach Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Brak zgłoszenia z poszczególnych gmin i szkół może spowodować nie przyjęcie zawodników na zawody ze względów organizacyjnych!!!!!
Termin nadsyłania zgłoszeń z gmin i szkół: do dnia 30 stycznia 2018 r. poprzez portal SRS, a także w związku z tworzeniem list startowych e-mailem na przesłanych formularzach do godz. 14.00 na adres: mos@powiatwielicki.pl z wyszczególnionymi informacjami w jakim stylu startuje dana osoba.
Konkurencje rozgrywane w tym roku w rywalizacji szkolnej
Igrzyska dzieci
Sztafety dziewcząt i chłopców 6×50 m rocznik 2005 i młodsi
Zawody indywidualne w 50 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2005-2007
Zawody indywidualne w 25 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2008-2010
Igrzyska młodzieży szkolnej
Sztafety dziewcząt i chłopców 6×50 m rocznik 2002-2004
Zawody indywidualne w 50 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2002-2004
Licealiada
Sztafety dziewcząt i chłopców 6×50 m rocznik 1998 i młodsi
Zawody indywidualne w 50 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 1998 i młodsi
Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikują się po 2 szkolne sztafety dziewcząt i chłopców w szkołach podstawowych klas 6 Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Indywidualnie każda gmina może zgłosić 4 dziewcząt oraz 4 chłopców w każdym stylu (styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy i dowolny) do każdego biegu.
Szkoły średnie mogą wyznaczyć jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców (6 osób x 50 m stylem dowolnym oraz do 4 osób w każdym z 4 stylów). Każda osoba może reprezentować szkołę w sztafecie oraz tylko w jednym ze stylów!!!
W przypadku sztafet proponujemy na liście zgłoszeniowej zgłosić więcej niż 6 osób ( rezerwowe ) i osoby które nie będą startować skreślić z listy już wygenerowanej i podpisanej przez Dyrektora przed wyjazdem na zawody.
Zgodnie z regulaminem basenu osoba korzystająca z basenu musi mieć czepek.

Program zawodów 1 luty 2018 r.

8.45 Zawody Igrzysk Dzieci
10.15 Zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej około godziny 10.15.
11.30 Zawody w ramach Licealiady około godziny 11.30.

Zbiórka zawodników do indywidualnych i sztafetowych zawodów w pływaniu obowiązuje minimum na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów, na terenie basenu (godz. 8.25 Igrzyska dzieci, godz. 9.55 Igrzyska młodzieży, godz. 11.10 Licealiada).

Wręczenie medali i pucharów będzie następowało dla każdej grupy po wyjściu z basenu i przebraniu się na terenie basenu. Prosimy o wystarczającą ilość opiekunów zawodników (osobno opiekun dla dziewcząt i chłopców) i punktualność.
Informacja dodatkowa
Punktacja do rywalizacji szkół prowadzona będzie w ten sposób że za sumę wyników z wszystkich występów indywidualnych w danej rywalizacji ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiady) są sumowane i traktowane jak zespół w punktacji oraz osobno sztafety.

Siemieniec Grzegorz
Dyrektor MOS