1. Igrzyska Dzieci

- dziewczęta – 06.03.2018 r. godz. 9.00 – turniej indywidualny.

Uczestniczy 6 dziewcząt z powiatu. godz. 11.00 – turniej drużynowy. Po 2 drużyny z powiatu.

- chłopcy: 07.03.2018 r. – godz. 9.00 – turniej indywidualny chłopców.

Uczestniczy 6 chłopców z powiatu. godz. 11.00 – turniej drużynowy. Po 2 drużyny z powiatu.

2. Igrzyska Młodzieży:

- dziewczęta – 28.03.2018 r. godz. 9.00 – turniej indywidualny. Uczestniczy 6 dziewcząt z powiatu.

- chłopcy – 28.03.2018 r. godz. 11.00 – turniej indywidualny. Uczestniczy 6 chłopców z powiatu.

Zgodnie z Regulaminem Małopolskiego SZS do Finału Wojewódzkiego z turniejów indywidualnych awans uzyskuje 6 dziewczynek i 6 chłopców w każdej kategorii wiekowej.

Do turnieju drużynowego awans uzyskują 2 pierwsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców.

Miejsce turniejów – Hala Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 4.

Organizatorem zawodów jest p. Wojciech Biernat. Tel.: 501 269 593.

Zawodników oraz drużyny należy zgłosić w odpowiednim terminie elektronicznie w SRS.

Bez zgłoszenia, zawodniczki i zawodnicy oraz drużyny – NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW.