Wieliczka, dnia 14.11.2018 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Wieliczce
ul. Marii Konopnickiej 13/5

Gminni Organizatorzy Sportu
z Powiatu Wielickiego
Szkoły ponadgimnazjalne

Komunikat organizacyjny powiatowych eliminacji w szachach.

Przypominamy, iż  w dniu 19 listopada 2018 (poniedziałek)  r. o godz. 9.00   jak co roku  w sali MAGISTRAT Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, odbędą się powiatowe eliminacje w szachach drużynowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.
W tym roku podobnie jak w ubiegłym, zawody szachowe decyzją SZS są zawodami drużynowymi. Drużyna szkolna składa się z 4 zawodników ( w tym przynajmniej 1 dziewczyny ). Gminę w każdych zawodach mogą  reprezentować dwie szkoły.
Prosimy o zgłoszenia do piątku 16.11.2018 r. do godz. 18.30 na portalu SRS, jak do każdych zawodów. System gry będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów. Regulamin turnieju jest zgodny z umieszczonym na stronie SZS.

Do zawodów wojewódzkich awansuje mistrz powiatu w każdej kategorii wiekowej.
We wszelkich sprawach niejasnych prosimy o kontakt z biurem MOS tel. 12 288 19 29, a w sprawach regulaminu z Panem Andrzejem Irlikiem tel. 509 740 890.
Regulamin zawodów SZS

SZACHY DRUŻYNOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół
srs.szs.pl
1. Uczestnictwo
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z minimum 1 dziewczyną.
2. drużyna składa się z 4 osób:
- I szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica
- dziewczyna,
3. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
4. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
5. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
6. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter
2. Program zawodów
1. Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich.
2. Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. Na partię dla zawodnika. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.
3. Punktacja
Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów ( tzw. Meczowych ) : wygranie meczu – 2 p., remis – 1 p., przegrana – 0 p., a przy ich równości decydują kolejno:
-suma punktów zdobytych na wszystkich szachownicach ( wygrana 1 p., remis 0,5 p., przegrana – 0 p. ),
- wartościowanie pełne Buchholza,
-wynik bezpośredniego spotkania,
-lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS