Archiwum kategorii ‘Aktualności’

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU KRAKOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

L.p.

Dyscyplina sportowa

Termin

Miejsce

1 Piłka siatkowa dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

07.04.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

30.03.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, W

24.03.2011

godz. 9.30

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Koszykówka chłopców

drużyny – mistrzowie powiatów

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, W

22.03.2011

godz. 9.30

Wieliczka – SP Nr 2 ul. Moniuszki 1
5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

Po 2 drużyny z powiatu: B, K, M, P, W

08.04.2011

lub 14-15.04

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców

po 2 drużyny z powiatu  B, K, P, W

08.04.2011

lub 14-15.04

godz. 9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt      Po 6 zawodniczek z powiatu: B, K, P, W 07.04.2011

lub 14-15.04

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

8 Tenis stołowy indywidualny chłopców

Po 6 zawodników z powiatu B, K, P, W

07.04.2011

lub 14-15.04

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

9 Piłka ręczna dziewcząt –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

15.03.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

10 Piłka ręczna chłopców –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, M, W

17.03.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

11 Czwórbój LA – po 2 drużyny dz . i chł.
z powiatu B, K, M, P, W
Termin i godz. – do ustalenia Stadion AWF – Kraków
12 Piłka nożna chłopców

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

26.05.2011

godz. 10.00

Tenczynek – boisko LKS „TĘCZA”
13 Halowa piłka nożna dz. i chł. -

I m.  z powiatów B, K, M, P, W

Dz.: 15.11.2010

godz. 10.00

Chł: 03.11.2010

godz. 10.00

Kłaj – Hala ZS

14 Halowa piłka nożna chłopców szkół wiejskich 09.11.2010

godz. 9.30

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

REJONOWA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W, 09.03.2011

godz. 9.30

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W, 15.03.2011

godz. 9.30

Wieliczka Gimnazjum,
ul. Piłsudskiego 20
3 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 01.03.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 03.03.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

5 Piłka ręczna dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 05.05.2011

godz. 10.00

Hala Zespołu Szkół
w Kłaju lub
w Szarowie
6 Piłka ręczna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 06.05.2011

godz. 10.00

Hala Zespołu Szkół
w Kłaju lub
w Szarowie
7 Piłka nożna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 25.05.2011

godz. 9.30

Krzeszowice-boisko KS „Świt”
8 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatów B, K, M, P, W 01.04.2011

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

9 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatów:
B, K, M, P, W
01.04.2011

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

10 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt – po 6 zawodniczek z powiatów:
B, K, M, P, W
30.03.2011

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

11 Tenis stołowy indywidualny chłopców – po 6 zawodników z powiatów:
B, K, M, P, W
30.03.2011

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

12 Halowa piłka nożna dz. i chł. –

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

Dz. – 04.11.2010

godz. 10.00

Chł. – 16.11.2010

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

Krzeszowice – hala Gimnazjum

REJONOWA LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 17.02.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 22.02.2011

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 02.03.2011

godz. 10.00

Bochnia-Hala
Wid.-Sport.
ul.Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 04.03.2011

godz. 10.00

Bochnia-Hala
Wid.-Sport.
ul.Poniatowskiego 32
5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatu 17.03.2011

godz. 12.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatu 17.03.2011

godz. 12.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – mistrzowie powiatów B, W 25.03.2011

Dz. – godz.. 10.00

Chł. – godz. 11.00

Bochnia-Hala
Wid.-Sport.
ul.Poniatowskiego 32

TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:

Rejonowy Organizator Sportu  – Andrzej Nowak –    dom: (012) 282-23-43,

kom.: 0 608-609-086

andrzejnowak7@wp.pl

Skawina – Tomasz Kutek – praca: (012) 276-40-56, kom.:  608-505-736

halackis@gmail.com

Wieliczka – Grzegorz Siemieniec – praca: tel/fax (012) 288-19-29, kom.:  509 519 628,

mos@powiatwielicki.pl

ZS Kłaj – Czesław Zaręba – (012) 284 – 11 – 76, kom.: 607 635 524 czzareba@onet.eu

Koźmice Wielkie – Jolanta Kałuża – kom.: 601 940 997    gimn2kwlk@poczta.wp.pl

Miechów – Ewa Pituch – praca: (041) 383-16-33, dom: (041) 383-18-28, kom. 602 537 535

ewapituch607@interia.pl

Proszowice – Wojciech Marzec – fax (012) 386-80-70, kom:  501 160 924

woj4445@wp.pl

Grzegorz Bucenko –  tel./fax (014) 615-37-65,  kom: 505 222 003

g.bucenko@powiat.bochnia.pl

Kraków powiat – Paweł Czyż – kom.: 602-726-343

p.czyz@kulturakrzeszowice.eu

UWAGA!

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W) na 3 dni przed terminem zawodów mają obowiązek przesłania do organizatorów zawodów rejonowych zgłoszeń nazwy szkół, które reprezentują poszczególne powiaty.

- Opiekunowie drużyn – nauczyciele wychowania fizycznego, w dniu zawodów zobowiązani są przedstawić organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły
i opiekuna. Drużyna, która w dniu zawodów nie dostarczy imiennej listy zawodników – nie zostanie dopuszczona do zawodów.

- Skróty: B, K, M, P, W – oznaczają następujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

- Przewodniczący Powiatów winni przekazać drużynom uczestniczącym w zawodach Rejonowych informację o zabraniu ze sobą piłek do rozgrzewki. Organizator zabezpiecza jedynie piłki do gry.

- Konsekwencją nie wstawienia się drużyny na zawody będzie przesłanie informacji
o powyższym fakcie do organu prowadzącego (wójta lub burmistrza) oraz dyrektora szkoły.

Rejonowy Organizator

Andrzej Nowak

Otrzymują:

- Małopolski SZS

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W).

- Organizatorzy zawodów.

- a/a

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO w roku szkolnym 2010/2011

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

po korektach piłka ręczna

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 30.09.2010 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 19.10.2010 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 20.10.2010 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Mini piłka siatkowa dziewcząt 18.11.2010 r.

godz.  9.00

SP nr 2 Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

5. Mini piłka siatkowa chłopców 19.11.2010 r.

godz.  9.00

SP nr 2 Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

6. Mini koszykówka dziewcząt 14.12.2010 r.

godz.  9.00

Hala Centrum Edukacji i Sportu  Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

7. Mini koszykówka chłopców 15.12.2010 r.

godz.  9.00

Hala Centrum Edukacji i Sportu  Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

8. Szachy indywidualne 12.01.2011r.

godz.  9.00

Wieliczka

Sala Magistrat

Andrzej Irlik

509740850

9. Pływanie  indywidualne i drużynowe 20.01.2011r.

godz. 9.00

Basen Wieliczka MOS Wieliczka

12 2881929

10. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 25.01.2011 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś

664377548

11 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 23.02.2011 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

12 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 24.02.2011 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

13 Mini piłka ręczna dziewcząt 01.03.2011 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

14. Mini piłka ręczna chłopców 02.03.2011 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 08.04.2011 r.

godz. 10.00

WOLNI KŁAJ Czesław Zaręba

607635524

16. Czwórbój lekkoatletyczny  dziewcząt 11.05.2011 r.

godz.  9.30

SP 2 Wieliczka

Park Mickiewicza

Anna Mokrzycka

505296919

17. Czwórbój lekkoatletyczny  chłopców 12.05.2011 r.

godz.  9.30

SP 2 Wieliczka

Park Mickiewicza

Anna Mokrzycka

505296919

18.

Mini piłka nożna „7” 20.05.2011 r.

godz. 9.00

Orlik w Gdowie Dariusz Mulik

604635276

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

- mini piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Wieliczka, mini piłka nożna halowa  chłopców- 2 drużyny  Gdów

- mini siatkówka dziewcząt i chłopców –2  drużyny  Wieliczka,

- mini koszykówka dziewcząt  i chłopców –2 drużyny Wieliczka,

- mini piłka ręczna dziewcząt- 2 x Kłaj,  mini piłka ręczna chłopców – 2 x Wieliczka

- mini piłka nożna „7” – 2 x Gdów

W badmintonie, tenisie stołowym, pływaniu drużynowym (8 x50 m) sztafetowych biegach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach 1998, 1999,2000

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 4 dziewczęta, 4 chłopców w każdym z 4 styli (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom: 122822343 kom.: 608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 2881929                           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u:           Anna Mokrzycka  tel. 505296919

Grzegorz Siemieniec tel. 509519628

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2010/2011

GIMNAZJADA

po korektach tenis stołowy

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 30.09.2010 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 27.10.2010 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 28.10.2010 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Piłka siatkowa dziewcząt 16.11.2010 r.

godz. 9.00

Gimnazjum

Wieliczka

Anna Mokrzycka

505296919

5. Piłka siatkowa chłopców 17.11.2010 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Wieliczka

Anna Mokrzycka

505296919

6. Koszykówka dziewcząt 08.12.2010 r.

godz.  9.00

Hala Centrum Edukacji i Sportu  Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

7. Koszykówka chłopców 09.12.2010 r.

godz.  9.00

Hala Centrum Edukacji i Sportu  Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

8. Szachy indywidualne 12.01.2011

godz.  9.00

Wieliczka

sala Magistrat

Andrzej Irlik

509740890

9. Pływanie  indywidualne i drużynowe 20.01.2011

godz.10.00

Basen Wieliczka MOS Wieliczka

12 2881929

10. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 26.01.2011 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś 664377548
11. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 09.03.2011 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

12. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 10.03.2011 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Piłka ręczna dziewcząt 29.03.2011 r.

godz.  9.00

Hala

w Kłaju

Czesław Zaręba

607635524

14. Piłka ręczna chłopców 30.03.2011 r.

godz.  9.00

Hala

w Kłaju

Czesław Zaręba

607635524

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 08.04.2011 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

16. Piłka nożna „6” 18.05.2011 r.

godz. 9.00

ORLIK Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

-  piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Niepołomice, piłka nożna  halowa chłopców- 2 drużyny Wieliczka

-  siatkówka dziewcząt i chłopców 2 x Wieliczka,

-  koszykówka dziewcząt i chłopców –2 x Wieliczka

-  piłka ręczna dziewcząt i chłopców- 2 x Kłaj

-  piłka nożna „6” – z wszystkich Gmin startują Mistrzowie

W badmintonie, tenisie stołowym, pływanie drużynowe (10 x 50 m) sztafetowych biegach przełajowych  startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach 1995, 1996, 1997,

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 4 dziewczęta, 4 chłopców w każdym z 4 styli. (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul.  Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u:           Anna Mokrzycka  tel.  505296919

Grzegorz Siemieniec tel. 509519628

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2010/2011

LICEALIADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne sztafetowe biegi  przełajowe 30.09.2010 r.

godz. 9.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Piłka siatkowa dziewcząt 15.11.2010 r.

godz. 9.00

LO Wieliczka Grzegorz Stareńczak

513038184

3. Piłka siatkowa chłopców 16.11.2010 r.

godz.  9.00

ZS Gdów

Anna Mokrzycka

505296919

4. Piłka koszykowa dziewcząt 01.12.2010 r.

godz.  9.00

Hala Niepołomice Anna Mokrzycka

505296919

5. Piłka koszykowa chłopców 02.12.2010 r.

godz.  9.00

Hala Niepołomice Anna Mokrzycka

505296919

6. Szachy indywidualne 12.01.2011r.

godz.  9.00

Wieliczka

Sala Magistrat

Andrzej Irlik

509740890

7. Pływanie  indywidualne i drużynowe 20.01.2011r. godz.11.00

Basen Wieliczka MOS Wieliczka

12 2881929

8. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 01.03.2011 r. godz. 9.00. ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

12 2783377

9. Piłka ręczna dziewcząt                      i chłopców 09.03.2011 r. Hala Centrum Edukacji i Sportu Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

10. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 13.04.2011 r.

godz. 9.00

ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

12 2783377

11. Wiosenne  indywidualne biegi przełajowe 08.04.2011r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

12. Piłka nożna  6-cio osobowa ( 5 + bramkarz) chłopców 26.05.2011 r.

godz. 9.00

Orlik Gdów ZS Gdów

12 451-44-58

W  drużynowym tenisie stołowym zespół składa  się z 2 zawodników + rezerwowy.

W indywidualnym tenisie stołowym szkołę może reprezentować 5 zawodniczek   i  zawodników( nie ma kolejnego szczebla rozgrywek poza powiatowym).

W szachach każdą szkołę może reprezentować 4 zawodniczki i 4 zawodników.

W indywidualnych biegach przełajowych szkołę może reprezentować 5 zawodniczek  i zawodników w każdym z roczników 1991-1992, 1993,1994.

W pływaniu indywidualnym szkołę może reprezentować 4  zawodniczki i zawodników w każdym z 4 stylów (każdy zawodnik może startować tylko w jednym stylu).

Zespół w pływaniu drużynowym i sztafetowych biegach przełajowych zespół liczy 10 zawodniczek , zawodników.

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl.

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje:       Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Turnieje Tenisa stołowego rozgrywany jest o puchar dyrektora ZSZ Wieliczka i współfinansuje ZSZ w Wieliczce, który jest współorganizatorem imprezy.

Turniej Piłki nożnej 6 osobowej rozgrywany jest o puchar dyrektora ZS Gdów i współfinansuje ZS w Gdowie, który jest współorganizatorem imprezy.

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 288 19 29           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u:          Anna Mokrzycka     tel. 505296919

Grzegorz Siemieniec tel. 509519628

Sędziowali: Andrzej Irlik sędzia klasy międzynarodowej, Ryszard Ewert sędzia klasy FIDE, Jerzy Cholewa sędzia klasy I, Bartłomiej Ślęczka stażysta. W turnieju dziewcząt zwyciężyła Marta Mucha UKS przy SP 8 Chrzanów zdobywając komplet punktów wśród 24 zawodniczek. Druga była Justyna Karpała MKS MOS Wieliczka zdobywczyni 6 pkt. Trzecia Magdalena Budkiewicz UKS „Goniec” Staniątki uzyskała 5 punktów. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężył UKS „Goniec” Staniątki grając w składzie; Magdalena Budkiewicz, Natalia Misiewicz, Klara Grochot, Aleksandra Piotrowska, Magdalena Toroń. Kolejne miejsca zdobyły drużyny UKS SP 8 Chrzanów i MKS MOS Wieliczka.

W turnieju chłopców zwyciężył Oliwier Kieliś Korona Kraków zdobywając 6 punktów. Kolejni Wojciech Golenia MKS MOS Wieliczka i Krzysztof Szczurek TS Wisła Kraków uzyskali również po 6 pkt. Sklasyfikowano zawodników między innymi z Chrzanowa, Limanowej, Myślenic, Bielska Białej, Olkusza, Jasła, Dębicy, Tych, Nowego Sącza, Ryglic, Sierczy, Koźmic Wielkich, Staniątek, Skawiny, Chorzowa, Radomia, Pcimia, Przebieczan, Biskupic, Mogilan, Trzebini, Miechowa, Wieliczki, Krakowa. W klasyfikacji drużynowej chłopców zwyciężył MKS MOS Wieliczka w składzie: Wojciech Golenia, Dominik Ryk, Miłosz Dębowski, Wiktor Salawa, Mikołaj Wolanin. Drugie miejsce zdobył UKS przy SP 8 Chrzanów. Znakomicie zagrali reprezentanci Przedszkola w Koźmicach Wielkich, którzy zajęli 3 miejsce drużynowo. Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli Igor Szczurek i Anna Żygiel – oboje z Chrzanowa. Sklasyfikowano 33 ośrodki zajmujące się szkoleniem przedszkolaków. Puchary, medale, dyplomy, nagrody wręczali Bogumiła Ślęczka kierująca zespołem organizacyjnym, Andrzej Irlik, Jerzy Cholewa, Jan- Krzysztof Duda aktualny wicemistrz świata juniorów do lat 12.

Wyniki końcowe turnieju dziewcząt:

1. Marta Mucha UKS przy SP 8 Chrzanów                                   7 pkt.

2. Justyna Karpała MKS MOS Wieliczka                                      6

3. Magdalena Budkiewicz UKS Goniec Staniątki                           5

4. Natalia Misiewicz UKS Goniec Staniątki                                   4,5

5. Katarzyna Gębal Mysłowice                                                    4,5

6. Amelia Talaga PKS Faustyna Kraków                                      4,5

Warto wspomnieć, że Marta Mucha to aktualna Szachowa Mistrzyni Polski Przedszkolaków w kategorii dziewcząt oraz srebrna medalistka Pucharu Polski do lat 8 w szachach szybkich P-15’.

Końcowe wyniki turnieju chłopców:

1. Oliwier Kieliś Korona Kraków                                          6 pkt.

2. Wojciech Golenia MKS MOS Wieliczka                          6

3. Krzysztof Szczurek TS Wisła Kraków                             6

4. Jakub Suder MLKSz Myślenice                                      5,5

5. Maciej Marciniszyn KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała    5,5

6. Jan Dyląg Czarny Koń Olkusz                                         5

Warto dodać, że Wojciech Golenia to aktualny  brązowy medalista Mistrzostw Polski Przedszkolaków i Pucharu Polski do lat 8 oraz zdobywca Pucharu Polski do lat 8 w szachach szybkich P-15’.

W klasyfikacji przedszkolaków do lat 6 ( urodzonych w 2004 r. i młodszych)

kolejność była następująca:

1. Marta Mucha UKS przy SP 8 Chrzanów                                   7 pkt.

2. Katarzyna Gębal Mysłowice                                                    4,5

3. Emilia Czerwonka UKS przy SP 8 Chrzanów                            3

4. Julia Kania Przedszkole SU Siercza                                        3

5. Alicja Gumkowska UKS SP8 – 100 Bajek Chrzanów                2,5

6. Katarzyna Czop SP Koźmice Wielkie                                     2

Najlepsi w klasyfikacji chłopców do lat 6 to:

1. Oliwier Kieliś Korona Kraków                                           6 pkt.

2. Jakub Suder MLKSz Myślenice                                        5,5

3. Jan Dyląg        Czarny Koń Olkusz                                    5

4. Arkadiusz Babiarz Baryczka                                             4,5

5. Miłosz Dębowski MKS MOS Wieliczka                              4

6. Dominik Mazgaj UKS przy SP 8 Chrzanów                        4

Wyniki spotkań:

SP Kłaj – SP Winiary                                    0:1

SP 4 – SP Wola SP Zabierzowska                 0:0

SP Raciborsko – SP Kłaj                               0:1

SP Winiary – SP 4                                        0:1

SP Kłaj – SP Wola Zabierzowska                   0:1

SP 4 – SP Raciborsko                                   2:0

SP Winiary – SP Raciborsko                          6:0

SP Kłaj – SP 4  Wieliczka                              0:0

SP Raciborsko – SP Wola Zabierzowska         0:1

SP Winiary – SP Wola Zabierzowska              1:1

Po sporządzeniu końcowej tabeli kolejność miejsc wyglądała następująco :

1. SP 4 Wieliczka

2. SP Wola Zabierzowska

3. SP Winiary

4. SP Kłaj

5. SP Raciborsko

Dzień później w tym samym miejscu spotkali się chłopcy szkół podstawowych z: Winiar, Przebieczan,  Książnic, Niepołomic, Śledziejowic i gospodarze Kłaj.

Zespoły grały w dwóch grupach do których w wyniku losowania zostali przydzieleni:

Grupa A:         Winiary, Przebieczany i Kłaj

Wyniki spotkań: SP Winiary – SP Przebieczany      0:0

SP Winiary – SP Kłaj          1:3

SP Kłaj – SP Przebieczany        3:0

Grupa B:        Książnice, Śledziejowice i Niepołomice.

Wyniki spotkań: SP Książnice – SP Niepołomice         0:3

SP Książnice – SP Śledziejowice          1:0

SP Niepołomice – SP Śledziejowice         1:1

W 1/2 finału spotkały się Książnice z Kłajem i to gospodarze okazali się lepsi wygrywając spotkanie 3:1. W drugim meczu pomiędzy Niepołomicami a Winiarami dopiero karne wyłoniły zwycięzcę bowiem spotkanie zakończyło się remisem 1:1. W rzutach karnych było 3;2 dla Winiar.

W meczu o trzecie miejsce SP Niepołomice pokonały SP Książnice 1:0.

Finał rozegrały drużyny SP Kłaj i SP Winiary, mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy 5:0.

Końcowa kolejność turnieju:

  1. SP Kłaj
  2. SP Winiary
  3. SP Niepołomice
  4. SP Książnice
  5. SP Śledziejowice i SP Przebieczany

Zwycięskie zespoły będą reprezentować nasz powiat na zawodach rejonowych.

Imprezę zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego, które jest fundatorem napojów, dyplomów, pucharów  i nagród rzeczowych.

Spotkania sędziowali Bartłomiej Kolarz i Czesław Zaręba.

Najokazalej wypadła rywalizacja chłopców starszych, którzy w bardzo mocnej stawce zajęli 2 miejsce przegrywając w finale z MKS MOS Prószków. W drużynie prowadzonej przez Huberta Sołtysika i Dariusza Mulika występowali: Filip Całka, Łukasz Janus, Filip Jaglarz, Chytroś Daniel, Wrześniak Jakub, Szczuciński Mateusz, Patryk Suder, Wojciech Szczygieł, Paweł Janik, Patryk Lenart, Pasula Jan. Bardzo dobrze zaprezentowali się też najmłodsi koszykarze UKS REGIS Wieliczka. W gronie 12 zespołów zajęli 4 miejsce przegrywając niestety półfinał z zespołem Sierakowic woj. Pomorskie 37-31 prowadząc aż do przedostatniej minuty meczu oraz w meczu o 3 miejsce z PIVOT Piastów 32-34. Kontuzja czołowego zawodnika tego zespołu w drugim i trzecim dniu turnieju nie pozwoliła na lepszy wynik. Młodzicy wyjeżdżając w osłabionym składzie zbierali doświadczenie grając zacięte i wyrównane mecze jednak zajęli dopiero 8 miejsce. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w zajęciach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce a wyjazd odbył się dzięki wspierających klub Gminie Wieliczka orz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, których środki pomogły rodzicom i klubowi w współfinansowaniu tego wyjazdu. Teraz większość z tych chłopców skupi się na meczach ligowych, w których będą wałczyć o jak najlepsze miejsce w Mistrzostwach Małopolski.

Wyniki i zdjęcia dostępne na stronie turnieju  http://www.pivotcup.com.pl/

na stronie http://www.skm.polskikosz.pl/news.php?readmore=1349

lub http://polskikosz.pl/news/100682/pivot_cup_2010_zakonczony.html

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego