Archiwum kategorii ‘Komunikaty’

www.mzszach.krakow.pl MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

31-971 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65

tel. 0607-059-125  *  0509-740-890

konto PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Wieliczka, dn. 12.09.2014 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7

18.10.2014 r. (sobota)

1/ CEL:

Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci.

Wyłonienie mistrzów województwa młodzików do lat 7.

2/ PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Biskupice

3/ ORGANIZATORZY:

MKS MOS Wieliczka, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Małopolski Związek Szachowy

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach

4/ MIEJSCE GRY:

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach (Gmina Biskupice)

5/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

System szwajcarski, 7 rund.

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

Gr. A – zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi,

Gr. B – zawodniczki urodzone w 2007 roku i młodsze.

6/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie do dn. 15.10.2014 r. (środa)

Prawo gry mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2007 i młodsi.

Wpłacenie startowego 10 zł, opłata startowego pobierana będzie na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy, ze znajomością matowania.

7/ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub (miejscowość), ranking. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 października 2014 roku. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Bogumiła Ślęczka. Adres: 32-020 Wieliczka, SP Przebieczany, tel.: (012) 278-14-78, w godz. 800 – 1300, e-mail: sp_przebieczany@interia.pl

Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter.

8/ NAGRODY:

W obu grupach zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają medale.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody i upominki.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i Województwa Małopolskiego.

9/ TERMINARZ TURNIEJU:

18.10.2014 r. (sobota)

Przyjmowanie wpłat – 900

Rozpoczęcie rozgrywek – 1000

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430 – 1500

10/ INNE

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Przewiduje się dodatkową klasyfikację dla dziewcząt i chłopców do lat 6.

11/ DOJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEBIECZANACH:

Własnym transportem.

Z Krakowa dojazd do Wieliczki, a następnie drogą w kierunku Gdowa (Tymowej),
w Tomaszkowicach za budynkiem Policji skręcić w lewo.

Z Tarnowa dojazd drogą E4 do miejscowości Przebieczany, a następnie skręcić w lewo, dojechać do drogi Gdów – Wieliczka, skręcić w prawo, w Tomaszkowicach pierwszy skręt
w prawo.

Gmina Biskupice

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej

w Przebieczanach

z siedzibą w Tomaszkowicach

/-/ mgr Bogumiła Ślęczka

Za MKS MOS Wieliczka

/-/ Andrzej Irlik

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

32-020 Wieliczka

tel.fax  12 2881929

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

Informujemy, iż planowana w kalendarzu powiatowych eliminacji sportowych Szkolna Drużynowa Liga LA w ramach Gimnazjady  organizowana  Stadion w Kłaju  odbędzie się

dnia 21 maja 2014 r. o godzinie 9.00.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

32-020 Wieliczka

tel.fax  12 2881929

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

Informujemy, iż planowana w kalendarzu powiatowych eliminacji sportowych Szkolna Drużynowa Liga LA w ramach Gimnazjady  organizowana  Stadion w Kłaju  odbędzie się

dnia 21 maja 2014 r. o godzinie 9.00.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

32-020 Wieliczka

tel.fax  12 2881929

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

Informujemy, iż planowana w kalendarzu powiatowych eliminacji sportowych Szkolna Drużynowa Liga LA w ramach Gimnazjady  organizowana  Stadion w Kłaju  odbędzie się

dnia 21 maja 2014 r. o godzinie 9.00.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

Komunikat

2014-05-15

Wieliczka, dnia 14.05.2014 r.

Dyrekcje

Szkół Ponadgimnazjalnych

Sprawa:  zmiana terminu powiatowych eliminacji w piłce nożnej chłopców w ramach Licealiady.

Informujemy, iż powiatowe eliminacje w piłce nożnej w ramach Licealidy  „O Puchar Dyrektora ZS Szkół w Gdowie” odbędą się dnia 28 maja 2014 r. o godz. 9.00 na boisku ORLIK w Gdowie.

(Nie jak planowano w 29.05.2014 r.).

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

Dzień Otwarty

2014-04-09

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel. fax 12 288 19 29

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Szkoły ponadgimnazjalne

w Powiecie  Wielickim

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

Zgodnie z ostatnim komunikatem informujemy, że  wiosenne sztafetowe biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców odbędą się dnia 11 kwietnia 2014 r. piątek o godzinie 10.00  na stadionie WOLNI Kłaj.

Gospodarzem imprezy jest Pan  Czesław Zaręba tel. 607 635 524.

Planowany  harmonogram biegów:

Godz. 9.00 – 9.30 – zgłoszenia do biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, odbiór kart startowych).

Godz. 9.30 – start biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt                      i chłopców w rocznikach 1997, 1996, 1994-95, na dystansach 1000 m dziewczęta, 1500 m chłopcy.

Godz. 10.00 – 10.30 zgłoszenia do biegów sztafetowych szkól podstawowych i gimnazjów (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, wydawanie numerów startowych).

Około godz. 10.30 start biegów sztafetowych szkół podstawowych (drużyny 9 osobowe – 3 osoby rocznik 2003, 3 osoby – 2002, 3 osoby – 2001). Dystans 9 x 800 m dziewczęta, 9×1000 m chłopcy.

Około godz. 11.45 start biegów sztafetowych szkól gimnazjalnych (drużyny 10 osobowe). Dystans 10×800 m dziewczęta, 10×1000 m chłopcy.

Przewidywane zakończenie około godz. 13.00 – 13.15 (zakończenie dla szkół ponadgimnazjalnych planowane jest wcześniej pomiędzy biegami sztafetowymi szkół podstawowych).

Prosimy o przybycie na zawody minimum na 30 minut przed planowanym startem                 w biegu i zgłaszanie się do biura zawodów!!! (Organizacja zawodów w których startuje łącznie ponad 400 młodzieży wymaga przestrzegania harmonogramu zawodów).

W zawodach indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 zawodniczek, zawodników w każdym roczniku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Z poważaniem

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS