Archiwum kategorii ‘Komunikaty’

Wieliczka, dnia 06.06.2011 r.

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

Z przyczyn organizacyjnych współorganizatora zawodów następuje zmiana powiatowych  eliminacji w piłce nożnej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. Zawody powiatowe w piłkę nożną są zawodami bez dalszego etapu następuje zmiana terminu rozgrywania piłki nożnej „7” osobowej szkół podstawowych i „6” osobowej Gimnazjady.

1. Gimnazja  dnia 15 czerwca 2011 r. (środa) godz. 9.00 – ORLIK Gdów

2. Szkoły Podstawowe       dnia 16 czerwiec 2011 r. (czwartek) godz. 9.00 – ORLIK Gdów

Serdecznie zapraszamy na zawody.

Zawiadamiamy, iż  z przyczyn organizacyjnych zmianie ulega termin rozegrania Licealiady w piłce nożnej „6” osobowej rozgrywanej na ORLIKU Gdów z dnia 26.05.2011 r. na dzień 25.05.2011 r. godzina rozpoczęcia zawodów 9.00.

Wieliczka, dnia 13.05.2011 r.

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

Z przyczyn organizacyjnych oraz w związku, iż zawody powiatowe  w piłkę nożną są zawodami bez dalszego etapu następuje zmiana terminu  i miejsca rozgrywania piłki nożnej „7” osobowej szkół podstawowych i „6” osobowej Gimnazjady.

1. Szkoły Podstawowe dnia 15 czerwiec 2011 r. godz. 9.00 – ORLIK Gdów

2. Gimnazja                     dnia 16 czerwiec 2011 r. godz. 9.00 – ORLIK Gdów

Serdecznie zapraszamy na zawody.

Termin i miejsce:
Zawody odbędą się w dniu 28 kwietnia 2011 (czwartek) o godz. 10.00 w
Krakowie – Błonia Krakowskie – koło stadionu „Juweni”.
2. Organizatorzy:
Małopolski Szkolny Związek Sportowy i Zarząd Miejski SZS w
Krakowie.
3. Uczestnicy:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie „Małopolskiego
Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży SZS” na rok
2010/11.
UWAGA! W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Gimnazjadzie
Młodzieży (zawody drużynowe) młodzież startuje w obuwiu bez kolców.
W Licealiadzie (biegi indywidualne) młodzież startuje również w
obuwiu bez kolców.
4. Program:
- godz. 9.15 – 10.00 – rejestracja zawodników, pobieranie numerów
startowych.
- godz. 1o.oo – otwarcie zawodów, omówienie regulaminów i trasy
biegu.
- godz. 10.15 – bieg sztafetowy 9 x 800 m dziewczęta (Igrzyska)
- godz. 11.00 – bieg sztafetowy 10 x 800 m dziewczęta (Gimnazjada)
- godz. 11.45 – bieg sztafetowy 9 x 1000 m chłopców (Igrzyska)
- godz. 12.30 – bieg sztafetowy 10 x 1000 m chłopców (Gimnazjada)
- godz. 13.15 – bieg indywidualny na dystansie 1000 m dziewcząt
( (Licealiada) grupa I rocznik 1994.
- godz. 13,30 – grupa II rocznik 1993
- godz. 13.45 – grupa III rocznik 1992 – 91
- godz. 14.00 – bieg indywidualny na dystansie 1500 m chłopcy
( ( Licealiada) grupa I rocznik 1994.
- godz. 14.15 – grupa II rocznik 1993
- godz. 14.30 – grupa III rocznik 1992-91
1
5. Finansowanie zawodów:
Koszty organizacyjne zawodów i regulaminowe nagrody pokrywa
Małopolski Szkolny Związek Sportowy, ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia reprezentacji powiatów należy przesłać do dnia 22 kwietnia
br. drogą elektroniczną na adres : szslimanowa@interia.e u
Zgłoszenie winno zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę
szkoły (gmina) i powiat. Na zgłoszeniach przesyłanych należy podać imię
i nazwisko osoby odpowiedzialnej za reprezentację powiatu IMS,
Gimnazjada, Licealiada i tylko te osoby winny kontaktować się w
sprawach organizacyjno-sportowych z biurem zawodów.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie www.mszs.krakow.pl
Reprezentacje nie zgłoszone do zawodów drogą elektroniczną – nie
będą dopuszczone do startu w dniu zawodów.
Zawodniczki i zawodnicy startują w biegach indywidualnych w ramach
Licealiady muszą posiadać kartki zgłoszeń indywidualnych, które oddają
sędziemu po dotarciu do mety.
Karta winna zawierać :imię i nazwisko pełna nazwa szkoły i powiat.
7.Sprawy organizacyjne:
a) Kierownictwo zawodów :
- Waldemar Gramek – sprawy organizacyjno-finansowe
- Stanisław Mrowca – sprawy organizacyjno-sportowe
b)Parking dla autokarów został zabezpieczony wzdłuż ul. 3-go Maja.
Przy wjeździe na parking autokary winny posiadać na przedniej
szybie napis:
„BIEGI PRZEŁAJOWE”
i znaczek Szkolnego Związku Sportowego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                      Wieliczka, dnia 11.04.2011 r.

w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel. fax 12 288 19 29

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Szkoły ponadgimnazjalne

w Powiecie  Wielickim

ZMIANA DO

KOMUNIKATU ORGANIZACYJNEGO

WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

8 kwietnia 2011 r. ze względów pogodowych odwołane zostały  wiosenne sztafetowe biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców. Informujemy, iż odbędą się one dnia  18 kwietnia 2011 r. poniedziałek o godzinie 10.00  na stadionie WOLNI Kłaj. Odpowiedzialnym za organizację jest Pan  Czesław Zaręba tel. 607 635 524.

Planowany  harmonogram biegów:

Godz. 9.30 – 10.00 – zgłoszenia do biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, odbiór kart startowych).

Godz. 10.00 – start biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt   i chłopców w rocznikach 1994, 1993, 1991-92, na dystansach 1000 m dziewczęta, 1500 m chłopcy.

Godz. 10.30 – 11.00 zgłoszenia do biegów sztafetowych szkól podstawowych i gimnazjów (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, wydawanie numerów startowych).

Około godz. 11.00 start biegów sztafetowych szkół podstawowych (drużyny 9 osobowe-3 osoby rocznik 2000, 3 osoby – 1999, 3 osoby – 1998). Dystans 9 x 800 m dziewczęta, 9×1000 m chłopcy.

Około godz. 12.15 start biegów sztafetowych szkól gimnazjalnych (drużyny 10 osobowe). Dystans 10×800 m dziewczęta, 10×1000 m chłopcy.

Przewidywane zakończenie około godz. 13.30 – 13.45 (zakończenie dla szkół ponadgimnazjalnych planowane jest wcześniej pomiędzy biegami sztafetowymi szkół podstawowych).

Prosimy o przybycie na zawody minimum na 30 minut przed planowanym startem   w biegu i zgłaszanie się do biura zawodów!!! (Organizacja zawodów w których startuje łącznie ponad 500 młodzieży wymaga przestrzegania harmonogramu zawodów).

W zawodach indywidualnych szkól ponadgimnazjalnych każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 zawodniczek, zawodników w każdym roczniku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Z poważaniem

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS