Archiwum kategorii ‘Terminarze/regulaminy’

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

L.p.

Dyscyplina sportowa

Termin

Miejsce

1 Piłka siatkowa dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

14.04.2015

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

08.04.2015

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

16.03.2015

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców

drużyny – mistrzowie powiatów

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

18.03.2015

godz. 9.30

Wieliczka – SOLNE MIASTO

ul. T. Kościuszki 15

5 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt      Po 6 zawodniczek z powiatu: B, K, P, W 04.02.2015

godz.9.00

do uzgodnienia

Wieliczka

6 Tenis stołowy indywidualny chłopców

Po 6 zawodników z powiatu B, K, P, W

05.02.2015

godz.9.00

do uzgodnienia

Wieliczka

7 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

Po 2 drużyny z powiatu: B, K, P, W

04.02.2015

godz.11.30

do uzgodnienia

Wieliczka

8 Tenis stołowy drużynowy chłopców

po 2 drużyny z powiatu  B, K, P, W

05.02.2015

godz. 11.30

do uzgodnienia

Wieliczka

9 Piłka ręczna dziewcząt –

3 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

20.04.2015

godz. 9.30

Bochnia, Hala
ul. Poniatowskiego 32
10 Piłka ręczna chłopców –

3 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

21.04.2015

godz. 9.30

Bochnia, Hala
ul. Poniatowskiego 32
11 Czwórbój LA – po 2 drużyny
z powiatu B, K, M, P, W
20.05.2015

godz. 10.00

Kłaj/Wieliczka
12 Piłka nożna chłopców

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

28.05.2015

godz. 10.00

Gdów, boisko „Orlik”
13 Halowa piłka nożna dz. i chł. -

I m.  z powiatów B, K, M, P, W

Dz.: 29.10.2014

godz. 10.00

Chł: 04.11.2014

godz. 10.00

Krzeszowice

Krzeszowice

REJONOWA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W, 09.03.2015

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
2 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W, 11.03.2015

godz. 9.30

Wieliczka SOLNE MIASTO ul. T. Kościuszki 15
3 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 25.03.2015

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 31.03.2015

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

5 Piłka ręczna dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W, M 13.04.2015

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
6 Piłka ręczna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W, M 15.04.2015

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
7 Piłka nożna chłopców 6-tki

- mistrzowie powiatu B, K, M, P, W

27.05.2015

godz. 9.30

Krzeszowice-boisko „Orlik” obok KS „Świt”
8 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt – po 6 zawodniczek z powiatów:
B, K, M, P, W
24.03.2015

godz. 9.00

do uzgodnienia Wieliczka „Solne Miasto”

ul. Kościuszki 15

9 Tenis stołowy indywidualny chłopców – po 6 zawodników z powiatów:
B, K, M, P, W
25.03.2015

godz. 9.00

Wieliczka „Solne Miasto”

ul. Kościuszki 15

10 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatów B, K, M, P, W 24.03.2015

godz. 11.30

Wieliczka „Solne Miasto”

ul. Kościuszki 15

11 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatów:
B, K, M, P, W
25.03.2015

godz. 11.30

Wieliczka „Solne Miasto”

ul. Kościuszki 15

12 Halowa piłka nożna dz. i chł. –

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

Dz. – 04.11.2014

godz. 10.00

Chł. – 05.11.2014

godz. 10.00

Hala ZSO Kłaj

REJONOWA
LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 03.03.2015

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 11.03.2015

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 09.02.2015

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 11.02.2015

godz. 9.30

ZSZ Wieliczka

ul.  Piłsudskiego

(Powiatowy Park Rozwoju)

5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W w zależności od środków finansowych

09.04.2015

godz. 10.00

do uzgodnienia

Wieliczka

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W w zależności od środków finansowych

10.04.2015

godz. 10.00

do uzgodnienia

Wieliczka

7. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców –
I miejsce z powiatów B, W
Dz.–23.03.2015 godz.9.30

Chł – 23.03.2015

godz. 11.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32

TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:

Rejonowy Organizator Sportu  – Andrzej Nowak –        kom.: 608-609-086

andrzejnowak7@wp.pl

Skawina – Tomasz Kutek – praca: (12) 276-40-56, kom.:  608-505-736

halackis@gmail.com

Wieliczka – Grzegorz Siemieniec – praca: tel/fax (12) 288-19-29, kom.: 509 519 628,

mos@powiatwielicki.pl

ZS Kłaj – Czesław Zaręba – (12) 284 – 11 – 76, kom.: 607 635 524 czzareba@onet.eu

Miechów – Ewa Pituch – praca: (41) 383-16-33, dom: (41) 383-18-28, kom. 602 537 535

ewapituch607@interia.pl

Proszowice – Wojciech Marzec – fax (12) 386-80-70, kom:  501 160 924

woj4445@wp.pl

Bochnia – Ireneusz Sobas – Tel: 14 615 37 64, kom: 603 170 166

edukacja@powiat.bochnia.pl

Kraków powiat – Tomasz Piechota – tel.: (12) 282 14 65 wew. 23,     kom.: 501 603 459

dyrektor@kulturakrzeszowice.pl

tenis stołowy – SZ Szczytniki – Wojciech Biernat – tel.: kom. 501 269 593

szczytniki1@poczta.onet.pl

tenis stołowy – Licealiada – Robert Czekirda – Zespół Szkół Zawodowych – Wieliczka

Tel. (12) 278 33 77

UWAGA!

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W) na 3 dni przed terminem zawodów mają obowiązek przesłania do organizatorów zawodów rejonowych zgłoszeń nazwy szkół, które reprezentują poszczególne powiaty.

- Opiekunowie drużyn – nauczyciele wychowania fizycznego, na 3 dni przed zawodami mają obowiązek potwierdzenia udziału szkoły w zawodach. W dniu zawodów zobowiązani są przedstawić organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły
i opiekuna. Drużyna, która w dniu zawodów nie dostarczy imiennej listy zawodników – nie zostanie dopuszczona do zawodów.

- Skróty: B, K, M, P, W – oznaczają następujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

- Przewodniczący Powiatów winni przekazać drużynom uczestniczącym w zawodach Rejonowych informację o zabraniu ze sobą piłek do rozgrzewki. Organizator zabezpiecza jedynie piłki do gry.

- Konsekwencją nie wstawienia się drużyny na zawody będzie przesłanie informacji
o powyższym fakcie do organu prowadzącego (wójta lub burmistrza) oraz dyrektora szkoły.

Rejonowy Organizator

Andrzej Nowak

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO w roku szkolnym 2014/2015

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Rejestracja Szkoły do zawodów szkolnych obowiązkowa na stronie www.srs.szs.pl!!!

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 30.09.2014r.

godz. 10.00

Park Kingi/

Solne Miasto

Jan Mazur

608467063

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 15.10.2014r.

godz. 9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 16.10.2014

godz. 9.00

ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Mini piłka siatkowa dziewcząt 05.11.2014

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

5. Mini piłka siatkowa chłopców 05.11.2014

godz. 9.00

Jan Mazur

608467063

6. Mini koszykówka dziewcząt 09.12.2014

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

7. Mini koszykówka chłopców 10.12.2014

godz. 9.00

Jan Mazur

608467063

8. Szachy indywidualne 13.01.2015

godz. 9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740850

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 19.01.2015

godz. 9.00

SP Niepołomice Robert Fraś

664347548

10. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy dziewcząt 27.01.2015

godz. 9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

11. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy chłopców 28.01.2014

godz.9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

12. Pływanie  indywidualne i drużynowe 29.01.2015

godz.9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka 122881929
13. Mini piłka ręczna dziewcząt 18.03.2015

godz. 9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

14. Mini piłka ręczna chłopców 19.03.2014

godz. 9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 16.04.2015

godz. 10.00

Park Kingi/Solne Miasto Jan Mazur

608467063

16. Czwórbój lekkoatletyczny  dziewcząt 13.05.2015

godz. 9.00

Stadion w Kłaju Czesław Zaręba

607635524

17. Czwórbój lekkoatletyczny  chłopców 13.05.2015

godz. 9.00

Stadion w Kłąju Jan Majerz

602874672

18.

Mini piłka nożna „7” 19.05.2015

godz. 9.00

Orlik w Gdowie Dariusz Mulik

604635276

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

- mini piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Gdów, mini piłka nożna halowa  chłopców- 2 drużyny Gdów.

- mini siatkówka dziewcząt – 2  drużyny  Wieliczka i chłopców –2  drużyny  Wieliczka,

- mini koszykówka dziewcząt – 2 drużyny Gdów, mini koszykówka  chłopców –2 drużyny Wieliczka,

- mini piłka ręczna dziewcząt – 2 x drużyny Niepołomice,  mini piłka ręczna chłopców – 2 x Wieliczka

- mini piłka nożna „7” – 2 x Gdów

W badmintonie, tenisie stołowym, pływaniu drużynowym (8 x50 m) sztafetowych biegach przełajowych                           i czwórboju lekkoatletycznym startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach  2002,2003,2004 i 2005 ( 2005- gdy uczęszcza do klasy czwartej)

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. maksymalnie   6 dziewcząt, 6 chłopców w każdym z 4 styli (zawodnik może startować tylko w 1 stylu).

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom: 122822343 kom.: 608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u: Grzegorz Siemieniec tel. 509519628,         Jan Mazur 608467063

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2014/2015

GIMNAZJADA

Rejestracja Szkoły do zawodów szkolnych obowiązkowa na stronie www.srs.szs.pl!!!

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienna Szkolna Indywidualna Liga LA * 26.09.2014

godz. 9.30

Stadion LA ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 30.09.2014

godz. 11.00

Park Kingi/Solne Miasto Jan Mazur

608467063

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 22.10.2014

godz. 9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 23.10.2014

godz. 9.00

ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Piłka siatkowa dziewcząt 18.11.2014

godz.9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

5. Piłka siatkowa chłopców 18.11.2014

godz.9.00

Jan Mazur

608467063

6. Koszykówka dziewcząt 02.12.2014

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

7. Koszykówka chłopców 16.12.2014

godz. 9.00

Jan Mazur

608467063

8. Szachy indywidualne 13.01.2015

godz. 9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740890

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 20.01.2015

godz. 9.00

SP Niepołomice Robert Fraś 664347548
10. Pływanie  indywidualne i drużynowe 29.01.2015

godz. 10.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka

12 2881929

11. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy dziewcząt 16.03.2015

godz. 9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

12. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy chłopców 17.03.2015

godz. 9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Piłka ręczna dziewcząt 26.03.2015

godz. 9.00

Hala

w Kłaju

Jan Majerz

602874672

14. Piłka ręczna chłopców 27.03.2015

godz.9.00

Hala

w Kłaju

Jan Majerz

602874672

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 16.04.2015

godz. 10.00

Wieliczka Solne Miasto Jan Mazur

608467063

16. Szkolna Drużynowa Liga LA * 21.05.2015

godz. 9.00

Stadion Wieliczka Jan Mazur

608467063

16. Piłka nożna „6” 14.05.2015

godz. 9.00

ORLIK Niegowić Bartłomiej Kaleta

513177363

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

-  piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Kłaj, piłka nożna  halowa chłopców- 2 drużyny Niepołomice

-  siatkówka dziewcząt  2x Wieliczka , siatkówka chłopców 2 x Niepołomice,

-  koszykówka  dziewcząt 2x Niepołomice i chłopców –2 x Wieliczka

-  piłka ręczna dziewcząt  2 x Kłaj, piłka ręczna chłopców- 2 x Niepołomice

- piłka nożna „6” – 2 drużyny z Niepołomic

W badmintonie, tenisie stołowym, pływanie drużynowe (8 x 50 m) sztafetowych biegach przełajowych  startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach  1999,,2000, 2001 i młodsi

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 6 dziewcząt, 6 chłopców w każdym z 4 styli. (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

W jesiennej Lidze LA w każdej z konkurencji indywidualnej ( 100,300,600/1000, skok w dal, kula może startować 3 zawodników z każdej szkoły,sztafeta 4×100, sztafeta szwedzka. (zawodnik może startować w 1 konkurencji indywidualnej ).

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul.  Marii Konopnickiej13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u: Grzegorz Siemieniec tel. 509519628,  Jan Mazur tel. 608467063

  • Regulamin Szkolnej Ligi LA dostępny na stronie Małopolskiego SZS. W zawodach drużynowych mogą startować 2 drużyny z każdej gminy dziewcząt i chłopców

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2014/2015

LICEALIADA

Rejestracja Szkoły do zawodów szkolnych obowiązkowa na stronie www.srs.szs.pl!!!

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne sztafetowe biegi  przełajowe 30.09.2014 r.

godz.9.00

Park Kingi /Solne Miasto Jan Mazur

608467063

2. Piłka siatkowa dziewcząt 05.12.2014 r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

3. Piłka siatkowa chłopców 05.12.2104 r.

godz. 9.00

Jan Mazur

608467063

4. Koszykówka dziewcząt 3.12.2014 r.

godz. 9.00

Kampus Wielicki Jan Mazur

608467063

5. Koszykówka chłopców 8.12.2014 r.

godz. 9.00

Kampus Wielicki Jan Mazur

608467063

6. Szachy indywidualne 13.01.2015 r.

godz. 9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740890

7. Pływanie  indywidualne i drużynowe 29.01.2015 r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka

122881929

8. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 03.03.2015 r.

godz. 9.00

Kampus Wielicki Agnieszka Piotrowska

502364696

9. Piłka ręczna dziewcząt 10.03.2015 r.

godz. 9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

10. Piłka ręczna chłopców 11.03.2015 r.

godz. 9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

10. Wiosenne  indywidualne biegi przełajowe 16.04.2015 r.

godz. 9.00

Park Kingi/Solne Miasto Jan Mazur

608467063

11. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 21.04.2015 r.

godz. 9.00

Kampus Wielicki ZSZ Wieliczka

12 289 17 40

12. Piłka nożna  6-cio osobowa ( 5 + bramkarz) chłopców 29.05.2015 r.

godz. 9.00

Orlik Gdów ZS Gdów

12 451-44-58

W  drużynowym tenisie stołowym zespół składa  się z 2 zawodników + rezerwowy.

W indywidualnym tenisie stołowym szkołę może reprezentować 5 zawodniczek   i  zawodników( nie ma kolejnego szczebla rozgrywek poza powiatowym).

W szachach każdą szkołę może reprezentować 4 zawodniczki i 4 zawodników.

W indywidualnych biegach przełajowych szkołę może reprezentować 5 zawodniczek  i zawodników w każdym          z roczników 1995, 1996,1997,1998,

W pływaniu indywidualnym szkołę może reprezentować 4  zawodniczki i zawodników w każdym z 4 stylów (każdy zawodnik może startować tylko w jednym stylu).

Zespół w pływaniu drużynowym  liczy 8 zawodniczek, zawodników.

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl.

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje:           Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Turnieje Tenisa stołowego rozgrywany jest o puchar dyrektora ZSZ Wieliczka i współfinansuje ZSZ                  w Wieliczce, który jest współorganizatorem imprezy.

Turniej Piłki nożnej 6 osobowej rozgrywany jest o puchar dyrektora ZS Gdów i współfinansuje ZS                         w Gdowie, który jest współorganizatorem imprezy.

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 288 19 29           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u   Jan Mazur                            tel. 608467063

Grzegorz Siemieniec             tel. 509519628

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO w roku szkolnym 2013/2014

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 02.10.2013 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 21.10.2013 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 22.10.2012 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Mini piłka siatkowa dziewcząt 05.11.2013 r.

godz.  10.30

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

5. Mini piłka siatkowa chłopców 05.11.2013 r.

godz.  10.30

Jan Mazur

608467063

6. Mini koszykówka dziewcząt 10.12.2013r.

godz.  9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

7. Mini koszykówka chłopców 11.12.2013 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

8. Szachy indywidualne 9.01.2014r.

godz.  9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740850

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 16.01.2014 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś

664347548

10. Pływanie  indywidualne i drużynowe 30.01.2014r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka 122881929
11 Tenis stołowy indywidualny i drużynowy dziewcząt 25.02.2014 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

12 Tenis stołowy indywidualny i drużynowy chłopców 26.02.2014 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Mini piłka ręczna dziewcząt 6.03.2014 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

14. Mini piłka ręczna chłopców 7.03.2014 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 11.04.2014 r.

godz. 10.00

WOLNI KŁAJ Czesław Zaręba

607635524

16. Czwórbój lekkoatletyczny  dziewcząt 13.05.2014 r.

godz.  9.30

Stadion w Kłaju Czesław Zaręba

607635524

17. Czwórbój lekkoatletyczny  chłopców 13.05.2014 r.

godz.  9.30

Stadion w Kłąju Jan Majerz

602874672

18.

Mini piłka nożna „7” 29.05.2014 r.

godz. 9.00

Orlik w Gdowie Dariusz Mulik

604635276

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

- mini piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Gdów, mini piłka nożna halowa  chłopców- 2 drużyny Wieliczka.

-  mini siatkówka dziewcząt – 2  drużyny  Wieliczka i chłopców –2  drużyny  Wieliczka,

- mini koszykówka dziewcząt – 2 drużyny Niepołomice, mini koszykówka  chłopców –2 drużyny Wieliczka,

- mini piłka ręczna dziewcząt – 2 x Wieliczka,  mini piłka ręczna chłopców – 2 x Gdów

- mini piłka nożna „7” – 2 x Gdów

W badmintonie, tenisie stołowym, pływaniu drużynowym (8 x50 m) sztafetowych biegach przełajowych                           i czwórboju lekkoatletycznym startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach  2001,2002,2003,

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. maksymalnie   6 dziewcząt, 6 chłopców w każdym z 4 styli (zawodnik może startować tylko w 1 stylu).

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom: 122822343 kom.: 608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u: Grzegorz Siemieniec tel. 509519628,          Jan Mazur 608467063

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2013/2014

GIMNAZJADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienna Szkolna Indywidualna Liga LA * 27.09.2013 r

godz. 9.30

Stadion LA ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 2.10.2013 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna dziewcząt 30.10.2013 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

4. Halowa piłka nożna chłopców 31.10.2013 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

5. Piłka siatkowa dziewcząt 19.11.2013 r.

godz. 10.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

6. Piłka siatkowa chłopców 19.11.2013 r.

godz.  10.00

Jan Mazur

608467063

7. Koszykówka dziewcząt 17.12.2013 r.

godz.  9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

8. Koszykówka chłopców 18.12.2013 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

9. Szachy indywidualne 9.01.2014

godz.  9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740890

10. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 17.01.2014 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś 664347548
11. Pływanie  indywidualne i drużynowe 30.01.2014

godz.10.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka

12 2881929

12. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy dziewcząt 20.03.2014 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy chłopców 19.03.2014 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

14. Piłka ręczna dziewcząt 17.03.2014 r.

godz.  9.00

Hala

w Kłaju

Jan Majerz

602874672

15. Piłka ręczna chłopców 18.03.2014 r.

godz.  9.00

Hala

w Kłaju

Jan Majerz

602874672

16. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 11.04.2014 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

17. Szkolna Drużynowa Liga LA * 21.05.2014 Stadion Kłaj Czesław Zaręba

607635524

18. Piłka nożna „6” 27.05.2014 r.

godz. 9.00

ORLIK Niegowić Bartłomiej Kaleta

513177363

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

-  piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Wieliczka, piłka nożna  halowa chłopców- 2 drużyny Niepołomice

-  siatkówka dziewcząt Wieliczka , siatkówka chłopców 2 x Niepołomice,

-  koszykówka dziewcząt i chłopców –2 x Wieliczka

-  piłka ręczna dziewcząt Kłaj, piłka ręczna chłopców- 2 x Niepołomice

- piłka nożna „6” – 2 drużyny z Niepołomic

W badmintonie, tenisie stołowym, pływanie drużynowe (8 x 50 m) sztafetowych biegach przełajowych  startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach  1998,1999,2000

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 6 dziewcząt, 6 chłopców w każdym z 4 styli. (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

W jesiennej Lidze LA w każdej z konkurencji indywidualnej ( 100,300,600/1000, skok w dal, kula może startować 3 zawodników z każdej szkoły,sztafeta 4×100, sztafeta szwedzka. (zawodnik może startować w 2 konkurencjach indywidualnych  chyba że jest to bieg długi to w jednej)

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul.  Marii Konopnickiej13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u: Grzegorz Siemieniec tel. 509519628,  Jan Mazur tel. 608467063

  • Regulamin Szkolnej Ligi LA dostępny na stronie Małopolskiego SZS. W zawodach drużynowych mogą startować 2 drużyny z każdej gminy dziewcząt i chłopców

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2013/2014

LICEALIADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne sztafetowe biegi  przełajowe 02.10.2013 r.

godz. 9.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Piłka siatkowa dziewcząt 30.10.2013 r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

3. Piłka siatkowa chłopców 30.10.2013 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

4. Koszykówka dziewcząt 02.12.2013 r.

godz.  9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

5. Koszykówka chłopców 03.12.2013r.

godz.  9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

6. Szachy indywidualne 9.01.2014r.

godz.  9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740890

7. Pływanie  indywidualne i drużynowe 30.01.2014r.

godz. 11.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka

122881929

8. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 4.03.2014 r. godz. 9.00. ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

12 2783377

9. Piłka ręczna dziewcząt 13.03.2014 r.

godz. 9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

10. Piłka ręczna chłopców 14.03.2014 r.

godz. 9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

11. Wiosenne  indywidualne biegi przełajowe 16.04.2014r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

12. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 28.03.2014 r.

godz. 9.00

ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

12 2783377

13. Piłka nożna  6-cio osobowa ( 5 + bramkarz) chłopców 29.05.2014 r.

godz. 9.00

Orlik Gdów ZS Gdów

12 451-44-58

W  drużynowym tenisie stołowym zespół składa  się z 2 zawodników + rezerwowy.

W indywidualnym tenisie stołowym szkołę może reprezentować 5 zawodniczek   i  zawodników( nie ma kolejnego szczebla rozgrywek poza powiatowym).

W szachach każdą szkołę może reprezentować 4 zawodniczki i 4 zawodników.

W indywidualnych biegach przełajowych szkołę może reprezentować 5 zawodniczek  i zawodników w każdym          z roczników 1993, 1994,1995,1996,

W pływaniu indywidualnym szkołę może reprezentować 4  zawodniczki i zawodników w każdym z 4 stylów (każdy zawodnik może startować tylko w jednym stylu).

Zespół w pływaniu drużynowym  liczy 8 zawodniczek, zawodników.

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl.

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje:      Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Turnieje Tenisa stołowego rozgrywany jest o puchar dyrektora ZSZ Wieliczka i współfinansuje ZSZ                  w Wieliczce, który jest współorganizatorem imprezy.

Turniej Piłki nożnej 6 osobowej rozgrywany jest o puchar dyrektora ZS Gdów i współfinansuje ZS                         w Gdowie, który jest współorganizatorem imprezy.

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 288 19 29           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u            Jan Mazur                          Tel. 608467063

Grzegorz Siemieniec        tel. 509519628

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH
POWIATU WIELICKIEGO w roku szkolnym 2012/2013

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 01.10.2012 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 23.10.2012 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 24.10.2012 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Mini piłka siatkowa dziewcząt 06.11.2012 r.

godz.  9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

5. Mini piłka siatkowa chłopców 06.11.2012 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

6. Mini koszykówka dziewcząt 10.12.2012r.

godz.  9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

7. Mini koszykówka chłopców 11.12.2012 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

8. Szachy indywidualne 10.01.2013r.

godz.  9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740850

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 07.02.2013 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś

664347548

10. Pływanie  indywidualne i drużynowe 14.02.2013r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka 122881929
11 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 04.03.2013 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

12 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 05.03.2013 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 16.04.2013 r.

godz. 10.00

WOLNI KŁAJ Czesław Zaręba

607635524

14. Mini piłka ręczna dziewcząt 17.04.2013 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

15. Mini piłka ręczna chłopców 18.04.2013 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

16. Czwórbój lekkoatletyczny  dziewcząt 09.05.2013 r.

godz.  9.30

Stadion w Kłaju Czesław Zaręba

607635524

17. Czwórbój lekkoatletyczny  chłopców 10.05.2013 r.

godz.  9.30

Stadion w Kłąju Czesław Zaręba

607635524

18.

Mini piłka nożna „7” 22.05.2013 r.

godz. 9.00

Orlik w Gdowie Dariusz Mulik

604635276

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

- mini piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Kłaj, mini piłka nożna halowa  chłopców- 2 drużyny Wieliczka.

-  mini siatkówka dziewcząt – 2  drużyny  Wieliczka i chłopców –2  drużyny  Biskupice,

- mini koszykówka dziewcząt – 2 drużyny Niepołomice, mini koszykówka  chłopców –2 drużyny Wieliczka,

- mini piłka ręczna dziewcząt – 2 x Kłaj,  mini piłka ręczna chłopców – 2 x Gdów

- mini piłka nożna „7” – 2 x Gdów

W badmintonie, tenisie stołowym, pływaniu drużynowym (8 x50 m) sztafetowych biegach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach  2000,2001,2002,

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. maksymalnie   6 dziewcząt, 6 chłopców w każdym z 4 styli (zawodnik może startować tylko w 1 stylu).

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom: 122822343 kom.: 608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u: Grzegorz Siemieniec tel. 509519628,          Jan Mazur 608467063

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2012/2013

GIMNAZJADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 01.10.2012 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 18.10.2012 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 19.10.2012 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Piłka siatkowa dziewcząt 13.11.2012 r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

5. Piłka siatkowa chłopców 13.11.2012 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

6. Koszykówka dziewcząt 17.12.2012 r.

godz.  9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

7. Koszykówka chłopców 18.12.2012 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

8. Szachy indywidualne 10.01.2013

godz.  9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740890

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 08.02.2013 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś 664347548
10. Pływanie  indywidualne i drużynowe 14.02.2013

godz.10.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka

12 2881929

11. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 25.02.2013 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

12. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 26.02.2013 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Piłka ręczna dziewcząt 11.04.2013 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

14. Piłka ręczna chłopców 12.04.2013 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 16.04.2013 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

16. Piłka nożna „6” 18.05.2013 r.

godz. 9.00

ORLIK Gdów Dariusz Mulik

604635276

17. Szkolna Liga LA * 24.05.2013 Stadion Kłaj Czesław Zaręba

607635524

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

-  piłka nożna  halowa dziewcząt – 2 drużyny Wieliczka, piłka nożna  halowa chłopców- 2 drużyny Wieliczka

-  siatkówka dziewcząt i chłopców 2 x Wieliczka,

-  koszykówka dziewcząt i chłopców –2 x Wieliczka

-  piłka ręczna dziewcząt Kłaj, piłka ręczna chłopców- 2 x Niepołomice

- piłka nożna „6” – 2 drużyny z Gdowa

W badmintonie, tenisie stołowym, pływanie drużynowe (8 x 50 m) sztafetowych biegach przełajowych  startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach  1997, 1998,1999,

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 6 dziewcząt, 6 chłopców w każdym z 4 styli. (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul.  Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u: Grzegorz Siemieniec tel. 509519628,  Jan Mazur tel. 608467063

  • Regulamin Szkolnej Ligi LA dostępny na stronie Małopolskiego SZS. W zawodach mogą startować 2 drużyny z każdej gminy dziewcząt i chłopców

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2012/2013

LICEALIADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne sztafetowe biegi  przełajowe 01.10.2012 r.

godz. 9.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Piłka siatkowa dziewcząt 25.10.2012 r.

godz. 9.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

Jan Mazur

608467063

3. Piłka siatkowa chłopców 25.10.2012 r.

godz.  9.00

Jan Mazur

608467063

4. Koszykówka dziewcząt 03.12.2011 r.

godz.  9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

5. Koszykówka chłopców 04.12.2011r.

godz.  9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

6. Szachy indywidualne 10.01.2013r.

godz.  9.00

Wieliczka Magistrat Andrzej Irlik

509740890

7. Pływanie  indywidualne i drużynowe 14.02.2013r.

godz. 11.00

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  „Solne Miasto”  Wieliczka

ul. T. Kościuszki 15

MOS Wieliczka

122881929

8. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 21.02.2012 r. godz. 9.00. ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

12 2783377

9. Piłka ręczna dziewcząt 13.03.2012 r.

godz. 9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

10. Piłka ręczna chłopców 14.03.2012 r.

godz. 9.00

Hala Niepołomice Jan Mazur

608467063

10. Wiosenne  indywidualne biegi przełajowe 16.04.2012r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

11. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 12.04.2012 r.

godz. 9.00

ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

12 2783377

12. Piłka nożna  6-cio osobowa ( 5 + bramkarz) chłopców 29.05.2012 r.

godz. 9.00

Orlik Gdów ZS Gdów

12 451-44-58

W  drużynowym tenisie stołowym zespół składa  się z 2 zawodników + rezerwowy.

W indywidualnym tenisie stołowym szkołę może reprezentować 5 zawodniczek   i  zawodników( nie ma kolejnego szczebla rozgrywek poza powiatowym).

W szachach każdą szkołę może reprezentować 4 zawodniczki i 4 zawodników.

W indywidualnych biegach przełajowych szkołę może reprezentować 5 zawodniczek  i zawodników w każdym z roczników 1993, 1994,1995,1996,

W pływaniu indywidualnym szkołę może reprezentować 4  zawodniczki i zawodników w każdym z 4 stylów (każdy zawodnik może startować tylko w jednym stylu).

Zespół w pływaniu drużynowym  liczy 8 zawodniczek, zawodników.

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl.

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje:      Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Turnieje Tenisa stołowego rozgrywany jest o puchar dyrektora ZSZ Wieliczka i współfinansuje ZSZ w Wieliczce, który jest współorganizatorem imprezy.

Turniej Piłki nożnej 6 osobowej rozgrywany jest o puchar dyrektora ZS Gdów i współfinansuje ZS w Gdowie, który jest współorganizatorem imprezy.

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel./fax 12 288 19 29           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u            Jan Mazur                          Tel. 608467063

Grzegorz Siemieniec        tel. 509519628

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

L.p.

Dyscyplina sportowa

Termin

Miejsce

1 Piłka siatkowa dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

09.04.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

11.04.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

19.03.2013

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców

drużyny – mistrzowie powiatów

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

21.03.2013

godz. 9.30

Wieliczka – SP Nr 2 ul. Moniuszki 1
5 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt      Po 6 zawodniczek z powiatu: B, K, P, W 14.03.2013

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy indywidualny chłopców

Po 6 zawodników z powiatu B, K, P, W

14.03.2013

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

Po 2 drużyny z powiatu: B, K, P, W

15.03.2013

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

8 Tenis stołowy drużynowy chłopców

po 2 drużyny z powiatu  B, K, P, W

15.03.2013

godz. 9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

9 Piłka ręczna dziewcząt –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

30.04.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

10 Piłka ręczna chłopców –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, W

09.05.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

11 Czwórbój LA – po 2 drużyny
z powiatu B, K, M, P, W
maj 2013 do ustalenia
12 Piłka nożna chłopców

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

28.05.2013

godz. 10.00

Tenczynek – boisko LKS „TĘCZA”
13 Halowa piłka nożna dz. i chł. -

I m.  z powiatów B, K, M, P, W

Dz.: 08.11.2012

godz. 10.00

Chł: 14.11.2012

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

REJONOWA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W, 12.03.2013

godz. 9.30

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
2 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W, 14.03.2013

godz. 9.30

Wieliczka Gimnazjum,
ul. Piłsudskiego 20
3 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 26.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 28.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

5 Piłka ręczna dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W, M 18.04.2013

godz. 10.00

do ustalenia
6 Piłka ręczna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W, M 19.04.2012

godz. 10.00

do ustalenia
7 Piłka nożna chłopców 6-tki

- mistrzowie powiatu B, K, M, P, W

04.06.2013

godz. 9.30

Krzeszowice-boisko „Orlik” obok KS „Świt”
8 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatów B, K, M, P, W 04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
9 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatów:
B, K, M, P, W
04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
10 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt – po 6 zawodniczek z powiatów:
B, K, M, P, W
04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
11 Tenis stołowy indywidualny chłopców – po 6 zawodników z powiatów:
B, K, M, P, W
04-08.03.2013

godz. 10.00

Niegowić
12 Halowa piłka nożna dz. i chł. –

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

Dz. – 20.11.2012

godz. 10.00

Chł. – 22.11.2012

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

Krzeszowice – hala Gimnazjum

REJONOWA
LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 19.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

2 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 21.03.2013

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 05.03.2013

godz. 10.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
4 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 07.03.2013

godz. 10.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32
5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W 28.02.2013

godz. 12.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatu B, K, P, W 28.02.2013

godz. 12.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców –
I i II miejsce z powiatów B, W
Dz.–09.04.2013 godz.10.00

Chł – 10.04.2013

godz. 11.00

Bochnia – Hala ul. Poniatowskiego 32

TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:

Rejonowy Organizator Sportu  – Andrzej Nowak –        kom.: 608-609-086

andrzejnowak7@wp.pl

Skawina – Tomasz Kutek – praca: (12) 276-40-56, kom.:  608-505-736

halackis@gmail.com

Wieliczka – Grzegorz Siemieniec – praca: tel/fax (12) 288-19-29, kom.: 509 519 628,

mos@powiatwielicki.pl

ZS Kłaj – Czesław Zaręba – (12) 284 – 11 – 76, kom.: 607 635 524 czzareba@onet.eu

Miechów – Ewa Pituch – praca: (41) 383-16-33, dom: (41) 383-18-28, kom. 602 537 535

ewapituch607@interia.pl

Proszowice – Wojciech Marzec – fax (12) 386-80-70, kom:  501 160 924

woj4445@wp.pl

Bochnia – Grzegorz Bucenko –  tel./fax (14) 615-37-65 wew. 765,  kom: 505 222 003

g.bucenko@powiat.bochnia.pl

Kraków powiat – Paweł Czyż – tel.: (12) 282 14 65 wew. 23,     kom.: 602-726-343

p.czyz@kulturakrzeszowice.pl

paw_czyz@interia.pl

tenis stołowy – SZ Szczytniki – Wojciech Biernat – tel.: kom. 501 269 593

szczytniki1@poczta.onet.pl

UWAGA!

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W) na 3 dni przed terminem zawodów mają obowiązek przesłania do organizatorów zawodów rejonowych zgłoszeń nazwy szkół, które reprezentują poszczególne powiaty.

- Opiekunowie drużyn – nauczyciele wychowania fizycznego, w dniu zawodów zobowiązani są przedstawić organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły
i opiekuna. Drużyna, która w dniu zawodów nie dostarczy imiennej listy zawodników – nie zostanie dopuszczona do zawodów.

- Skróty: B, K, M, P, W – oznaczają następujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

- Przewodniczący Powiatów winni przekazać drużynom uczestniczącym w zawodach Rejonowych informację o zabraniu ze sobą piłek do rozgrzewki. Organizator zabezpiecza jedynie piłki do gry.

- Konsekwencją nie wstawienia się drużyny na zawody będzie przesłanie informacji
o powyższym fakcie do organu prowadzącego (wójta lub burmistrza) oraz dyrektora szkoły.

Rejonowy Organizator

Andrzej Nowak