Archiwum kategorii ‘Terminarze/regulaminy’

Zawiadamiamy, iż  z przyczyn organizacyjnych zmianie ulega termin rozegrania Licealiady w piłce nożnej „6” osobowej rozgrywanej na ORLIKU Gdów z dnia 26.05.2011 r. na dzień 25.05.2011 r. godzina rozpoczęcia zawodów 9.00.

Wieliczka, dnia 13.05.2011 r.

Gminni Organizatorzy Sportu

Powiatu Wielickiego

Z przyczyn organizacyjnych oraz w związku, iż zawody powiatowe  w piłkę nożną są zawodami bez dalszego etapu następuje zmiana terminu  i miejsca rozgrywania piłki nożnej „7” osobowej szkół podstawowych i „6” osobowej Gimnazjady.

1. Szkoły Podstawowe dnia 15 czerwiec 2011 r. godz. 9.00 – ORLIK Gdów

2. Gimnazja                     dnia 16 czerwiec 2011 r. godz. 9.00 – ORLIK Gdów

Serdecznie zapraszamy na zawody.

Termin i miejsce:
Zawody odbędą się w dniu 28 kwietnia 2011 (czwartek) o godz. 10.00 w
Krakowie – Błonia Krakowskie – koło stadionu „Juweni”.
2. Organizatorzy:
Małopolski Szkolny Związek Sportowy i Zarząd Miejski SZS w
Krakowie.
3. Uczestnicy:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie „Małopolskiego
Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży SZS” na rok
2010/11.
UWAGA! W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Gimnazjadzie
Młodzieży (zawody drużynowe) młodzież startuje w obuwiu bez kolców.
W Licealiadzie (biegi indywidualne) młodzież startuje również w
obuwiu bez kolców.
4. Program:
- godz. 9.15 – 10.00 – rejestracja zawodników, pobieranie numerów
startowych.
- godz. 1o.oo – otwarcie zawodów, omówienie regulaminów i trasy
biegu.
- godz. 10.15 – bieg sztafetowy 9 x 800 m dziewczęta (Igrzyska)
- godz. 11.00 – bieg sztafetowy 10 x 800 m dziewczęta (Gimnazjada)
- godz. 11.45 – bieg sztafetowy 9 x 1000 m chłopców (Igrzyska)
- godz. 12.30 – bieg sztafetowy 10 x 1000 m chłopców (Gimnazjada)
- godz. 13.15 – bieg indywidualny na dystansie 1000 m dziewcząt
( (Licealiada) grupa I rocznik 1994.
- godz. 13,30 – grupa II rocznik 1993
- godz. 13.45 – grupa III rocznik 1992 – 91
- godz. 14.00 – bieg indywidualny na dystansie 1500 m chłopcy
( ( Licealiada) grupa I rocznik 1994.
- godz. 14.15 – grupa II rocznik 1993
- godz. 14.30 – grupa III rocznik 1992-91
1
5. Finansowanie zawodów:
Koszty organizacyjne zawodów i regulaminowe nagrody pokrywa
Małopolski Szkolny Związek Sportowy, ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia reprezentacji powiatów należy przesłać do dnia 22 kwietnia
br. drogą elektroniczną na adres : szslimanowa@interia.e u
Zgłoszenie winno zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę
szkoły (gmina) i powiat. Na zgłoszeniach przesyłanych należy podać imię
i nazwisko osoby odpowiedzialnej za reprezentację powiatu IMS,
Gimnazjada, Licealiada i tylko te osoby winny kontaktować się w
sprawach organizacyjno-sportowych z biurem zawodów.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie www.mszs.krakow.pl
Reprezentacje nie zgłoszone do zawodów drogą elektroniczną – nie
będą dopuszczone do startu w dniu zawodów.
Zawodniczki i zawodnicy startują w biegach indywidualnych w ramach
Licealiady muszą posiadać kartki zgłoszeń indywidualnych, które oddają
sędziemu po dotarciu do mety.
Karta winna zawierać :imię i nazwisko pełna nazwa szkoły i powiat.
7.Sprawy organizacyjne:
a) Kierownictwo zawodów :
- Waldemar Gramek – sprawy organizacyjno-finansowe
- Stanisław Mrowca – sprawy organizacyjno-sportowe
b)Parking dla autokarów został zabezpieczony wzdłuż ul. 3-go Maja.
Przy wjeździe na parking autokary winny posiadać na przedniej
szybie napis:
„BIEGI PRZEŁAJOWE”
i znaczek Szkolnego Związku Sportowego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                      Wieliczka, dnia 11.04.2011 r.

w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel. fax 12 288 19 29

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Szkoły ponadgimnazjalne

w Powiecie  Wielickim

ZMIANA DO

KOMUNIKATU ORGANIZACYJNEGO

WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

8 kwietnia 2011 r. ze względów pogodowych odwołane zostały  wiosenne sztafetowe biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców. Informujemy, iż odbędą się one dnia  18 kwietnia 2011 r. poniedziałek o godzinie 10.00  na stadionie WOLNI Kłaj. Odpowiedzialnym za organizację jest Pan  Czesław Zaręba tel. 607 635 524.

Planowany  harmonogram biegów:

Godz. 9.30 – 10.00 – zgłoszenia do biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, odbiór kart startowych).

Godz. 10.00 – start biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt   i chłopców w rocznikach 1994, 1993, 1991-92, na dystansach 1000 m dziewczęta, 1500 m chłopcy.

Godz. 10.30 – 11.00 zgłoszenia do biegów sztafetowych szkól podstawowych i gimnazjów (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, wydawanie numerów startowych).

Około godz. 11.00 start biegów sztafetowych szkół podstawowych (drużyny 9 osobowe-3 osoby rocznik 2000, 3 osoby – 1999, 3 osoby – 1998). Dystans 9 x 800 m dziewczęta, 9×1000 m chłopcy.

Około godz. 12.15 start biegów sztafetowych szkól gimnazjalnych (drużyny 10 osobowe). Dystans 10×800 m dziewczęta, 10×1000 m chłopcy.

Przewidywane zakończenie około godz. 13.30 – 13.45 (zakończenie dla szkół ponadgimnazjalnych planowane jest wcześniej pomiędzy biegami sztafetowymi szkół podstawowych).

Prosimy o przybycie na zawody minimum na 30 minut przed planowanym startem   w biegu i zgłaszanie się do biura zawodów!!! (Organizacja zawodów w których startuje łącznie ponad 500 młodzieży wymaga przestrzegania harmonogramu zawodów).

W zawodach indywidualnych szkól ponadgimnazjalnych każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 zawodniczek, zawodników w każdym roczniku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Z poważaniem

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

REGULAMIN

MAŁOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY

MAŁOPOLSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY

W SZACHACH

OLKUSZ 19.04.2011r.

CEL IMPREZY:

- Popularyzacja gry w szachy .

- Popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.

-Wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach    wiekowych.

- Współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play i regulaminem MSZS Kraków.

ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

- Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

- UKS Czarny Koń Olkusz.

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Olkuszu.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- Zawody odbędą się w dniu 19.04.2011 w hali sportowo- widowiskowej w Olkuszu ul. Wiejska 1

Odprawa techniczna od 845-945

I runda godz. 1000

ZGŁOSZENIA:

- Zgłoszenie do dnia 18.04.2011 drogą elektroniczną na adres wejszach@wp.pl

- W zgłoszeniu należy podać Imię, Nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły, powiat siedziby szkoły, kategorię i ranking zawodnika, imię i nazwisko opiekuna.

- Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane w dniu zawodów w godz.845-945 (aktualna legitymacja szkolna i zgłoszenie na liście potwierdzone przez dyrektora szkoły)

-UWAGA Po 945 organizator nie przyjmuje zgłoszeń

UCZESTNICTWO:

- Startują reprezentacje powiatów, składające się z 3 dziewcząt, 3 chłopców w każdej kategorii

wiekowej /z rejonu Miasta Krakowa 6 dziewcząt, 6 chłopców/. Ze względów organizacyjnych większa liczba startujących z powiatu nie będzie dopuszczana do startu.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach  na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Prawo startu w zawodach mają: osobno dziewczęta i chłopcy w następujących kat. wiekowych:

1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej    – rocznik 1998 i młodsi

2. Gimnazjada                                 – rocznik 1995 i młodsi

3. Licealiada                                    – rocznik 1991 i młodsi

ZASADY FINANSOWANIA:

- Koszty organizacyjne pokrywa organizator, a koszty uczestnictwa pokrywają szkoły we własnym zakresie.

SYSTEM ROZGRYWEK:

- Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.

- Tempo gry 2×15 min

godz.  845 –  945 – weryfikacja zgłoszeń

godz.   955- otwarcie zawodów

godz.  1000 -  1300 – rundy 1-5

godz.  1300 –  1315 – przerwa

godz.  1315 – 1530 – rundy 6-9

Bezpośrednio  po zakończeniu  zakończenie rundy 9   ok.1540 nastąpi rozdanie medali, pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych.

NAGRODY:

W każdej kat. wiek. zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale, puchary oraz nagrody od organizatorów, za miejsca 1-6 zostaną wręczone dyplomy.

SĘDZIA GŁÓWNY:

Michał Wejsig – sędzia klasy FIDE

Sędzia główny zorganizuje 6 osobowy zespół sędziowski

KIEROWNIK ZAWODÓW:

Marcin Bujas – sekretarz Powiatowego SZS w Olkuszu – kontakt 608 791 214

INFORMACJA DODATKOWA:

Jest możliwość zamówienia obiadów dla przyjeżdżających ekip. Koszt obiadu (2 dania ) 15zł

Wszystkich chętnych proszę o dokonanie zamówienia(podać ilość obiadów) do dnia 15.04.2011 pod adres marcinbujas@poczta.onet.pl