Archiwum kategorii ‘Terminarze/regulaminy’

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                      Wieliczka, dnia 04.04.2011 r.

w Wieliczce

ul. Marii Konopnickiej 13/5

tel. fax 12 288 19 29

e-mail: mos@powiatwielicki.pl

Gminni Organizatorzy Sportu

Szkoły ponadgimnazjalne

w Powiecie  Wielickim

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

Zgodnie z planowanym kalendarzem powiatowych imprez sportowych informujemy, że  wiosenne sztafetowe biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców odbędą się dnia  8 kwietnia 2011 r.piatek  o godzinie 10.00  na stadionie WOLNI Kłaj. Odpowiedzialnym za organizację jest Pan  Czesław Zaręba tel. 607 635 524.

Planowany  harmonogram biegów:

Godz. 9.30 – 10.00 – zgłoszenia do biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, odbiór kart startowych).

Godz. 10.00 – start biegów indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt  i chłopców w rocznikach 1994, 1993, 1991-92, na dystansach 1000 m dziewczęta, 1500 m chłopcy.

Godz. 10.30 – 11.00 zgłoszenia do biegów sztafetowych szkól podstawowych i gimnazjów (przekazanie list zgłoszeniowych do biura zawodów, wydawanie numerów startowych).

Około godz. 11.00 start biegów sztafetowych szkół podstawowych (drużyny 9 osobowe-3 osoby rocznik 2000, 3 osoby – 1999, 3 osoby – 1998). Dystans 9 x 800 m dziewczęta, 9×1000 m chłopcy.

Około godz. 12.15 start biegów sztafetowych szkól gimnazjalnych (drużyny 10 osobowe). Dystans 10×800 m dziewczęta, 10×1000 m chłopcy.

Przewidywane zakończenie około godz. 13.30 – 13.45 (zakończenie dla szkół ponadgimnazjalnych planowane jest wcześniej pomiędzy biegami sztafetowymi szkół podstawowych).

Prosimy o przybycie na zawody minimum na 30 minut przed planowanym startem                 w biegu i zgłaszanie się do biura zawodów!!! (Organizacja zawodów w których startuje łącznie ponad 500 młodzieży wymaga przestrzegania harmonogramu zawodów).

W zawodach indywidualnych szkól ponadgimnazjalnych każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 zawodniczek, zawodników w każdym roczniku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Z poważaniem

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

Nowe terminy:

- Powiatowy turniej o Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt odbędzie się w dniu 18 marca 2011 r. na hali w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Solne Miasto w Wieliczce ul. T. Kościuszki 15 – rozpoczęcie godzina 10.30

- Powiatowy turniej o Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej chłopców odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. na hali ZS w Niepołomicach  – rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Przepraszamy za zmiany, które wynikają niezależnie od naszych ustaleń.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS

3. Termin zawodów: 15 marzec 2011 r. (wtorek),
Godz. 9.00 – rozgrzewka i weryfikacja zgłoszeń
Godz.9.45 – odprawa z opiekunami zawodników
Godz. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
4. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia, ul. Zielona 1. 34-200 Sucha Beskidzka
5. Informacje techniczne:
· Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27ºC
· Pomiar czasu: ręczny
· Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP oraz regulaminem
Małopolskiego SZS
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
6. Organizator zawodów:
· Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
· Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suchej Beskidzkiej
● Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
7. Kierownictwo zawodów:
· Naczelnik zawodów: Piotr Staszak ,tel.502712330
· Sędzia główny: Łukasz Miklusiak, tel.668803392
8. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie gimnazjum /rocznik 1995 i młodsi/
9. Zgłoszenia elektronicznie należy przesłać w postaci pliku .xls (Excel) do dnia 10 marca
2011 /czwartek/ do godz. 20.00 na adres e-mail: lukasz.miklusiak@interia.pl; z poleceniem
potwierdzenia odbioru wiadomości.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, nazwę szkoły i
opiekuna , powiat i OBOWIĄZKOWO najlepszy czas w swojej konkurencji.
W dniu zawodów odbędzie się weryfikacja zgłoszeń zawodników z listą wysłaną drogą
elektroniczną.
10. Program zawodów:
Blok I
1. Sztafeta 10x50m stylem dowolnym chłopców
2. 50m stylem dowolnym chłopców
3. 50m stylem grzbietowym chłopców
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
4. 50m stylem klasycznym chłopców
5. 50m stylem motylkowym chłopców
Blok II
6. Rozgrzewka dla dziewcząt
7. Sztafeta 10x50m stylem dowolnym dziewcząt
8. 50m stylem dowolnym dziewcząt
9. 50m stylem grzbietowym dziewcząt
10. 50m stylem klasycznym dziewcząt
11. 50m stylem motylkowym dziewcząt
Dekoracje odbywać się będą w czasie zawodów.
Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany kolejności startów indywidualnych w celu
usprawnienia zawodów
11. Nagrody
· Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach sztafetowych – puchary
· Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach indywidualnych – medale i dyplomy, a miejsca od IV – VI dyplomy.

12. Postanowienia końcowe
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
o Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach
pływackich w tym braku przeciwwskazań zdrowotnych, za ich posiadanie
odpowiedzialni są opiekunowie.
o Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie
o Organizator może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie
o Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptację regulaminu
Patronat honorowy:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

- Powiatowy turniej o Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej chłopców odbędzie się w dniu 18 marca 2011 r. na hali w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Solne Miasto w Wieliczce ul. T. Kościuszki 15 – rozpoczęcie godzina 10.30

- Powiatowy turniej o Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. na hali ZS w Niepołomicach  – rozpoczęcie  o godzinie 9.00.

Prosimy o przybycie na zawody  tak aby można rozpocząć je punktualnie.

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS Wieliczka

Imprezy, które zostały z powodów finansowych zlikwidowane:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

1.      Badminton drużynowy dziewcząt i chłopców

2.      Pływanie sztafetowe

3.      Tenis stołowy dziewcząt i chłopców

4.      Narciarstwo biegowe drużynowe dziewcząt i chłopców

5.      Błękitna sztafeta

6.      Złoty krążek

7.      Piłka nożna „7”

8.      Muzyka i taniec  Cheerleaders

9.      Turniej gier i zabaw „5 milionów”

Gimnazjada:

1.        Badminton drużynowy dziewcząt i chłopców

2.        Pływanie sztafetowe

3.        Szkolna indywidualna liga LA dziewcząt i chłopców

4.        Piłka nożna „6”

5.        Muzyka i taniec  Cheerleaders

6.        Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców

7.        Halowy wielobój LA

Licealiada:

1.      Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców

2.      Piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Tenis stołowy dziewcząt i chłopców Gimnazjada  ze względów  finansowych organizowany bez rejonów (awans 1,2 miejsce z Powiatu).

Terminy najbliższych finałów wojewódzkich to:

Gimnazjada:

1. Pływanie indywidualne i sztafetowe  – 10 marca – Sucha Beskidzka

Licealiada:

1. Pływanie indywidualne – 17 marca – Tarnów

Termin finałów wojewódzkich w szachach to 5 kwietnia 2011 r. w Olkuszu. Indywidualne komunikaty finałów wojewódzkich wraz ze szczegółami dostępne będą na stronie www.mszs.krakow.pl co najmniej tydzień przed zawodami.  Zgłoszenia do zawodów przesyła Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na podstawie wyników zawodów powiatowych.

Grzegorz Siemieniec                                                                                                           Dyrektor MOS