Archiwum kategorii ‘Terminarze/regulaminy’

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU KRAKOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

L.p.

Dyscyplina sportowa

Termin

Miejsce

1 Piłka siatkowa dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

15.04.2010

godz. 10.00

Proszowice

Hala Proszowianki

ul. Parkowa

2 Piłka siatkowa chłopców

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

14.04.2010

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

17.03.2010

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

4 Koszykówka chłopców

drużyny – mistrzowie powiatów

5 drużyn mistrzowie powiatów: B, K, M, P, W

18.03.2010

godz. 9.30

Wieliczka – SP Nr 2 ul. Moniuszki 1
5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt

Po 2 drużyny z powiatu: B, K, M, P, W

26.03.2010

godz.9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców

po 2 drużyny z powiatu  B, K, M, P, W

26.03.2010

godz. 9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt      Po 6 zawodniczek z powiatu: B, K, M, P, W 25.03.2010

godz. 9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

8 Tenis stołowy indywidualny chłopców

Po 6 zawodników z powiatu B, K, M, P, W

25.03.2010

godz. 9.30

Skawina Hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

9 Piłka ręczna dziewcząt –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, M, W

21.04.2010

godz. 10.00

Kłaj – Hala ZS
10 Piłka ręczna chłopców –

4 drużyny mistrz powiatu: B, K, M, W

22.04.2010

godz. 10.00

Kłaj – Hala ZS
11 Czwórbój LA – po 2 drużyny
z powiatu B, K, M, P, W
Dz i chł – 18.05.2010

godz. 10.00

Skawina,

Gimnazjum Nr 1

12 Piłka nożna chłopców

mistrzowie powiatów B, K, M< P, W

26.05.2010

godz. 10.00

Tenczynek – boisko LKS „TĘCZA”
13 Halowa piłka nożna dz. i chł. -

I m.  z powiatów B, K, M, P, W

Dz.: 25.11.2009

godz. 10.00

Chł: 19.11.2009

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

Kłaj – Hala ZS

REJONOWA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, P, W, 17.03.2010

godz. 9.30

Gimnazjum Nr 1, Bochnia,
ul. Bernardyńska 1
2 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, P, W, 09.03.2010

godz. 9.30

Wieliczka Gimnazjum,
ul. Piłsudskiego 20
3 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 23.03.2010

godz. 10.00

Proszowice

ul. Parkowa,

Hala Proszowianki

4 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 24.03.2010

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

5 Piłka ręczna dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 14.04.2010

godz. 10.00

Hala Zespołu Szkół
w Kłaju
6 Piłka ręczna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, W 13.04.2010

godz. 10.00

Hala Zespołu Szkół
w Kłaju
7 Piłka nożna chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 20.05.2010

godz. 10.00

Bochnia

ul. Parkowa

8 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatów B, K, M, P, W 11.03.2010

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

9 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatów:
B, K, M, P, W
11.03.2010

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

10 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt – po 6 zawodniczek z powiatów:
B, K, M, P, W
10.03.2010

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

11 Tenis stołowy indywidualny chłopców – po 6 zawodników z powiatów:
B, K, M, P, W
10.03.2010

godz. 10.00

Koźmice Wielkie

Gimnazjum

12 Halowa piłka nożna dz. i chł. –

mistrzowie powiatów B, K, M, P, W

Dz. – 28.10.2009

godz. 10.00

Chł. – 05.11.2009

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

Kłaj – Hala ZS

REJONOWA

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 Piłka siatkowa dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 11.03.2010

godz. 10.00

Proszowice

ul. Parkowa,

Hala Proszowianki

2 Piłka siatkowa chłopców – mistrzowie powiatu B, K, M, P, W 10.03.2010

godz. 10.00

Krzeszowice – hala Gimnazjum

ul. Długa 22

3 Koszykówka dziewcząt – mistrzowie powiatu B, K, W 03.03.2010

godz. 10.00

II LO Bochnia

ul. Konfederatów Barskich

4 Koszykówka chłopców – mistrzowie powiatu B, K, w 04.03.2010

godz. 10.00

II LO Bochnia

ul. Konfederatów Barskich

5 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – po 2 drużyny z powiatu 08.04.2010

godz. 10.00

Skawina – hala CKiS

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

6 Tenis stołowy drużynowy chłopców – po 2 drużyny z powiatu 08.04.2010

godz. 10.00

Skawina – hala is

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

7. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – mistrzowie powiatów B, W 07.04.2010

Dz. – godz.. 10.00

Chł. – godz. 11.00

I LO Bochnia

TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW ZAWODÓW:

Rejonowy Organizator Sportu  – Andrzej Nowak –    dom: (012) 282-23-43,

kom.: 0 608-609-086

andrzejnowak7@wp.pl

Skawina – Tomasz Kutek – praca: (012) 276-40-56, kom.: 0 608-505-736

halackis@gmail.com

Wieliczka – Grzegorz Siemieniec – praca: tel/fax (012) 288-19-29, kom.: 0 509 519 628,

mos@powiatwielicki.pl

Szarów – Krzysztof Kutrzeba – kom.: 602 221 925

ZS Kłaj – Czesław Zaręba – (012) 284 – 11 – 76, kom.: 607 635 524 czzareba@onet.eu

Koźmice Wielkie – Jolanta Kałuża – kom.: 508 525 153     gimn2kwlk@poczta.wp.pl

Miechów – Ewa Pituch – praca: (041) 383-16-33, dom: (041) 383-18-28, kom. 602 537 535

pituchadam@interia.pl

Proszowice – Wojciech Marzec – fax (012) 386-80-70, kom: 0 501 160 924

woj4445@wp.pl

Bochnia – Sabina Bajda – tel. (014) 612-25-40,  kom: 0 604-435-977,

mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Grzegorz Bucenko –  tel./fax (014) 615-37-65,  kom: 505 222 03

g.bucenko@powiat.bochnia.pl

Kraków powiat – Grzegorz Grzywa – kom.: 0 604-940-607

siemaszka@fund.pl

UWAGA!

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W) na 3 dni przed terminem zawodów mają obowiązek przesłania do organizatorów zawodów rejonowych zgłoszeń nazwy szkół, które reprezentują poszczególne powiaty.

- Skróty: B, K, M, P, W – oznaczają następujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

- Przewodniczący Powiatów winni przekazać drużynom uczestniczącym w zawodach Rejonowych informację o zabraniu ze sobą piłek do rozgrzewki. Organizator zabezpiecza jedynie piłki do gry.

- Konsekwencją nie wstawienia się drużyny na zawody będzie przesłanie informacji
o powyższym fakcie do organu prowadzącego (wójta lub burmistrza) oraz dyrektora szkoły.

Rejonowy Organizator

Andrzej Nowak

Otrzymują:

- Małopolski SZS

- Przewodniczący Powiatowych SZS (B, K, M, P, W).

- Organizatorzy zawodów.

- a/a

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2009/2010

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 06.10.2009 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 21.10.2009 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 22.10.2009 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Mini piłka siatkowa dziewcząt 18.11.2009 r.

godz.  9.00

SP nr 2 Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

5. Mini piłka siatkowa chłopców 19.11.2009 r.

godz.  9.00

SP nr 2 Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

6. Mini piłka koszykowa dziewcząt 07.12.2009 r.

godz.  9.00

SP nr 2 Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

7. Mini piłka koszykowa chłopców 08.12.2009 r.

godz.  9.00

SP nr 2 Wieliczka Anna Mokrzycka

505296919

8. Szachy indywidualne 13.01.2010

godz.  9.00

Wieliczka

Sala Magistrat

Andrzej Irlik

509740850

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 04.02.2010 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś

500147430

10 Pływanie  indywidualne i drużynowe 09.02.2010

godz. 9.00

Basen Wieliczka MOS Wieliczka

012 2881929

11 Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 25.02.2010 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

12 Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 26.02.2010 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Kożmice Wlk Agnieszka  Piotrowska

502364696

13 Mini piłka ręczna dziewcząt 22.03.2010 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

14. Mini piłka ręczna chłopców 23.03.2010 r.

godz.  9.00

Hala

w Szarowie

Magdalena Kutrzeba

660067059

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 15.04.2010 r.

godz. 10.00

WOLNI KŁAJ Czesław Zaręba

607635524

16. Czwórbój lekkoatletyczny  dziewcząt 11.05.2010 r.

godz.  9.30

SP 2 Wieliczka

Park Mickiewicza

Anna Mokrzycka

505296919

17. Czwórbój lekkoatletyczny  chłopców 12.05.2010 r.

godz.  9.30

SP 2 Wieliczka

Park Mickiewicza

Anna Mokrzycka

505296919

18.

Mini piłka nożna „7” 20.05.2010 r.

godz. 9.00

Orlik w Gdowie Dariusz Mulik

604635276

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

- mini piłka halowa dziewcząt i chłopców- 2 drużyny Wieliczka

- mini siatkówka dziewcząt i chłopców–2  drużyny  Wieliczka

- mini koszykówka dziewcząt  i chłopców–2 drużyny Wieliczka

- mini piłka ręczna dziewcząt- 2 x Kłaj , mini piłka ręczna chłopców – 2 x Wieliczka

- mini piłka nożna „7” – 2 x Kłaj

W badmintonie, tenisie stołowym, pływaniu drużynowym(8 x50 m) sztafetowych biegach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach 1997, 1998,1999

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 4 dziewczęta, 4 chłopców w każdym z 4 styli (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:0122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 0124115119 na 1-2 tyg przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 2

tel./fax 012 2881929                                         e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u:           Anna Mokrzycka  tel. 505296919

Grzegorz Siemieniec te. 509519628

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2009/2010

GIMNAZJADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne biegi przełajowe indywidualne 6.10.2009 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Halowa piłka nożna dziewcząt 12.10.2009 r.

godz.  9.00

ZS Kłaj

Czesław Zaręba

607635524

3. Halowa piłka nożna chłopców 13.10.2009 r. godz. 9.00 ZS Kłaj Czesław Zaręba

607635524

4. Piłka siatkowa dziewcząt 16.11.2009 r.

godz. 9.00

Gimnazjum

Wieliczka

MOS Wieliczka

012 288 19 29

5. Piłka siatkowa chłopców 17.11.2009 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Koźmice Wielkie

MOS Wieliczka

012 288 19 29

6. Piłka koszykowa dziewcząt 01.12.2009 r.

godz.  9.00

Gimnazjum Niepołomice Andrzej Drabik

694434405

7. Piłka koszykowa chłopców 02.12.2009 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

w Wieliczce

MOS Wieliczka

012 288 19 29

8. Szachy indywidualne 13.01.2010

godz.  9.00

Wieliczka

sala Magistrat

Andrzej Irlik

509740890

9. Badminton drużynowy dziewcząt   i chłopców 5.02.2010 r.

godz.  9.00

SP Niepołomice Robert Fraś

500147430

10 Pływanie  indywidualne i drużynowe 9.02.2010

godz.9.00

Basen Wieliczka MOS Wieliczka

012 2881929

11. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 18.02.2010 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Kożmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

12. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 19.02.2010 r.

godz.  9.00

Gimnazjum

Kożmice Wlk

Agnieszka  Piotrowska

502364696

13. Piłka ręczna dziewcząt 24.03.2010 r.

godz.  9.00

Hala

w Kłaju

Czesław Zaręba

607635524

14. Piłka ręczna chłopców 25.03.2010 r.

godz.  9.00

Hala

w Kłaju

Czesław Zaręba

607635524

15. Wiosenne sztafetowe biegi przełajowe 15.04.2010 r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

16. Piłka nożna „11” 18.05.2010 r.

godz. 9.00

Wilga

Kożmice Wlk

Hubert Sołtysik

502277376

W zawodach drużynowych startują po 1 drużynie z gmin oraz druga drużyna z gminy, która wygrała rywalizację w roku poprzednim:

-  piłka halowa dziewcząt i chłopców- 2 drużyny Wieliczka

-  siatkówka dziewcząt i chłopców 2 x Wieliczka,

-  koszykówka dziewcząt i chłopców –2 x Wieliczka

-  piłka ręczna dziewcząt- 2 x Wieliczka , piłka ręczna chłopców – 2 x Niepołomice

-  piłka nożna „11” – 2 x  Niepołomice

W badmintonie, tenisie stołowym, pływanie drużynowe (10x 50 m) sztafetowych biegach przełajowych  startują po dwie drużyny z gmin.

W zawodach indywidualnych gminy reprezentuje:

- indywidualne biegi przełajowe 6  dziewcząt i 6 chłopców w rocznikach 1994, 1995, 1996,

- szachy 4 dziewczynki i 4 chłopców,

- tenis stołowy  6 dziewcząt i 6 chłopców,

-  pływanie indywid. 4 dziewczęta, 4 chłopców w każdym z 4 styli. (zawodnik może startować tylko w 1 stylu)

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:0122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 0124115119 na 1-2 tyg przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje: Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 2

tel./fax 012 2881929           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u:           Anna Mokrzycka  tel.  505296919

Grzegorz Siemieniec tel. 509519628

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce

KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH

POWIATU WIELICKIEGO

w roku szkolnym 2009/2010

LICEALIADA

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce Organizator
1. Jesienne sztafetowe biegi  przełajowe 6.10.2009 r.

godz. 9.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

2. Piłka siatkowa dziewcząt 04.11.2009 r.

godz.. 9.00

LO Wieliczka Grzegorz Stareńczak

513038184

3. Piłka siatkowa chłopców 06.11.2009 r.

godz.  9.00

LO Wieliczka

Grzegorz Stareńczak

513038184

4. Piłka koszykowa dziewcząt 3.12.2009 r.

godz.  9.00

LO Niepołomice MOS Wieliczka

012 2881929

5. Piłka koszykowa chłopców 4.12.2009 r.

godz.  9.00

LO Niepołomice MOS Wieliczka

012 2881929

6. Szachy indywidualne 13.01.2010

godz.  9.00

Wieliczka

Sala Magistrat

Andrzej Irlik

509740890

7. Pływanie  indywidualne i drużynowe 9.02.2010

godz.

Basen Wieliczka MOS Wieliczka

012 2881929

8. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców 1.03.2010 r. godz. 9.00. ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

012 2783377

9. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców 01.04.2010 r.

godz. 9.00

ZSZ Wieliczka ZSZ Wieliczka

012 2783377

10. Wiosenne  indywidualne biegi przełajowe 15.04.2010r.

godz. 10.00

Wolni Kłaj Czesław Zaręba

607635524

11. Piłka nożna  6-cio osobowa ( 5 + bramkarz) chłopców 28.05.2010 r.

godz. 9.00

Orlik Gdów ZS Gdów

012 451-44-58

W  drużynowym tenisie stołowym zespół składa  się z 2 zawodników + rezerwowy.

W indywidualnym tenisie stołowym szkołę może reprezentować 5 zawodniczek   i  zawodników( nie ma kolejnego szczebla rozgrywek poza powiatowym).

W indywidualnych biegach przełajowych szkołę może reprezentować 5 zawodniczek  i zawodników w każdym z roczników 1990-1991, 1992,1993.

W pływaniu indywidualnym szkołę może reprezentować 4  zawodniczki i zawodników w każdym z 4 stylów ( każdy zawodnik może startować tylko w jednym stylu)

Zespół w pływaniu drużynowym i sztafetowych biegach przełajowych zespół liczy 10 zawodniczek , zawodników

Informacje o terminach zawodów rejonowych biuro MOS lub rejonowy organizator sportu Andrzej Nowak dom:0122822343 kom.:608-609-086  andrzejnowak7@wp.pl

Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie MSZS 0124115119 na 1-2 tyg przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na stronie www.mszs.krakow.pl.

Organizatorzy zawodów rejonowych i wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!

Imprezy powiatowe finansuje:      Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Turnieje Tenisa stołowego rozgrywany jest o puchar dyrektora ZSZ Wieliczka i współfinansuje ZSZ w Wieliczce, który jest współorganizatorem imprezy.

Turniej Piłki nożnej 6 osobowej rozgrywany jest o puchar dyrektora ZS Gdów i współfinansuje ZS w Gdowie, który jest współorganizatorem imprezy.

Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 2

tel./fax 012 288 19 29           e-mail:mos@powiatwielicki.pl

Odpowiedzialny z ramienia MOS-u:           Anna Mokrzycka              tel. 505296919

Grzegorz Siemieniec tel. 509519628