Oferta MOS

2010-08-27

NAUCZYCIELE MOS

Siatkówka dziewcząt
Lp. Nauczyciel Miejsce prowadzenia zajęć Telefon kontaktowy
1 Grzegorz Stareńczak SP 1 Wieliczka, SP 2 Wieliczka, LO Wieliczka, Kampus Wielicki 513 038 184
2 Artur Stryszowski SP 2 Wieliczka, LO Wieliczka,  Kampus Wielicki 693 106 516
3 Mikołaj Wojtyczka SP2 Wieliczka, SP 1 Wieliczka, LO Wieliczka 504 768 955
4 Jan Mazur Kampus Wielicki, SP 1 Wieliczka, SP2 Wieliczka, LO Wieliczka 608 467 063
5 Jerzy Janeczek LO Wieliczka, Gimnazjum Węgrzce Wielkie 609 181 782
6 Paweł Czyż SP Niepołomice 501 293 628
7 Marta Stasiak SP Gdów 505 858 600
Koszykówka chłopców
8 Grzegorz Siemieniec SP 2 Wieliczka, LO Wieliczka, Kampus Wielicki 509 519 628
9 Hubert Sołtysik SP 2 Wieliczka, SP 1 Wieliczka, LO Wieliczka, Kampus Wielicki 502 277 376
10 Dariusz Mulik SP Gdów 604 635 276
11 Michał Sarota SP 2 Wieliczka, SP 1 Wieliczka, LO Wieliczka, Kampus Wielicki 509 032 764
12 Maciej Dubiel SP 2 Wieliczka, SP 1 Wieliczka, LO Wieliczka 663 594 303
Szachy dziewcząt i chłopców
13 Andrzej Irlik LO Wieliczka, SP Przebieczany, Przedszkole SU Siercza, SP 1 Wieliczka 509 740 890
14 Kamil Baryczka SP Szczytniki, SP Siercza, SP Sławkowice 535 178 023
Piłka nożna chłopców
15 Czesław Zaręba SP Kłaj 607 635 524
16 Mirosław Świętek ZSO Targowisko 12 284 15 73
17 Piotr Pasternak Arena Lekkoatletyczna 502 267 115
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
18 Krzysztof Kutrzeba ZS Szarów 602 221 925
Badminton
19 Robert Fraś SP Niepołomice 664 347 548
20 Dariusz Janik SP Niepołomice 600 440 197
21 Andrzej Frąś SP Niepołomice 502 854 481
Tenis stołowy
22 Wojciech Biernat SP Pierzchów 501 269 593
Lekkoatletyka
23 Maciej Giza Stadion Wieliczka, LO Wieliczka, Park Wieliczka 600 978 696
24 Teodor Wójcik LO Wieliczka, Stadion Arena 536 678 875
25 Karolina Giza LO Wieliczka, Park Wieliczka, Stadion Wieliczka 666 525 998
Rekreacja
26 Artur Stryszowski Gorzków, Winiary 693 106 516
27 Grzegorz Stareńczak ZS Gdów 513 038 184
28 Jan Mazur SP Gdów 608 467 063
29 Jerzy Janeczek SP Siercza, SP Podstolice 609 181 782
30 Hubert Sołtysik SP Koźmice Wielkie, SP Łazany 502 277 376
31 Michał Sarota SP Winiary 509 032 764
32 Mikołaj Wojtyczka SP Łazany 504 768 955


ZAJĘCIA W GMINACH

Nauczyciele Gmina – obiekty sportowe
Grzegorz Siemieniec, Jan Mazur,  Jerzy Janeczek, Grzegorz Stareńczak, Artur Stryszowski, Mikołaj Wojtyczka, Andrzej Irlik, Hubert Sołtysik, Michał Sarota, Maciej Dubiel,  Piotr Pasternak, Maciej Giza, Teodor Wójcik, Kamil Baryczka WIELICZKA – SP nr 2 Wieliczka, SP Siercza, PSU Siercza, SP Gorzków, SP 1 Wieliczka, LO Wieliczka, Gimnazjum Węgrzce Wielkie, SP Koźmice Wielkie, Gimnazjum Koźmice Wielkie, Kampus Wielicki, Małopolska Arena Lekkoatletyczna, Park Mickiewicza
Andrzej Irlik, Hubert Sołtysik, Kamil Baryczka BISKUPICE -  SP Przebieczany, SP Łazany, SP Sławkowice
Dariusz Mulik,Wojciech Biernat, Mikołaj Wojtyczka, Grzegorz Stareńczak, Jan Mazur, Michał Sarota, Marta Stasiak GDÓW- SP i ZS Gdów, SP Pierzchów, SP Winary, SP Szczytniki
Czesław Zaręba, Mirosław Świętek, Krzysztof Kutrzeba, Wojciech Biernat KŁAJ –  ZSO Targowisko, SP Kłaj, ZS w Szarowie, SP Brzezie, SP Grodkowice
Robert Fraś, Paweł Czyż,  Dariusz Janik NIEPOŁOMICE – SP Niepołomice