Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem  danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka.

2. Informacje od Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać drogą e-mail pod adresem iod@moswieliczka.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie  rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustalonych przepisami obowiązującego nas prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy.

5. Dane osobowe  będą przechowywane  zgodnie z kategorią archiwalną.

6. Dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Posiadamy  prawo dostępu do treści swoich  danych oraz prawo ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. Przysługuje  prawo  wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Podanie ich  jest  równoznaczne  z wyrażeniem zgody na ich przetwarzania w określonym celu realizacji zadań ustalonych przepisami prawa.

Wieliczka, dnia 25.05.2018 r.