Wieliczka, dnia 07.11.2022 r.

Gminni Organizatorzy Sportu

z Powiatu Wielickiego

Szkoły ponadpodstawowe

 

Komunikat organizacyjny powiatowych eliminacji w szachach.

Przypominamy, iż  w dniu 16 listopada 2022 ( środa )  r. o godz. 9.00 ( ID, IMS ) i 11.00 ( Licealiada ) jak co roku  w sali MAGISTRAT Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, odbędą się powiatowe eliminacje w szachach drużynowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

W tym roku podobnie jak w ubiegłych, zawody szachowe decyzją SZS są zawodami drużynowymi. Startują dwie szkoły z gminy i drużyna szkolna składa się z 4 zawodników ( w tym przynajmniej 1 dziewczyny ).

Prosimy o zgłoszenia do poniedziałku 14.11.2022 r. do godz. 14.30 na portalu SRS, jak do każdych zawodów. System gry będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów. Regulamin turnieju jest zgodny z umieszczonym na stronie SZS.

Do zawodów wojewódzkich awansuje mistrz powiatu w każdej kategorii wiekowej.

We wszelkich sprawach niejasnych prosimy o kontakt z biurem MOS tel. 12 288 19 29, a w sprawach regulaminu z Panem Andrzejem Irlikiem tel. 509 740 890.

 

Regulamin zawodów SZS

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa powinny mieć opłaconą składkę członkowską do MSZS.

  1. Uczestnictwo
  2. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły
  3. drużyna składa się z 4 osób:

-I szachownica

-chłopiec lub dziewczyna

-II szachownica

-chłopiec lub dziewczyna

-III szachownica

-chłopiec lub dziewczyna

-IV szachownica

-dziewczyna,

  1. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
  2. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
  3. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
  4. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
  5. System rozgrywek
  6. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich)
  7. tempo gry:-w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 –15 min. na partię dla zawodnika. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. Na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.

III. Punktacja

-Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu -2 p., remis –1 p., przegrana -0 p. a przy ich równości decydują kolejno:-suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana-0p.)

-wartościowanie pełne Buchholza,

-wynik bezpośredniego spotkania,

-lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

 

Grzegorz Siemieniec

Dyrektor MOS Wieliczka

 

Skip to content