O nas

Historia MOS Wieliczka

Z dniem 1 listopada 1980 r Inspektor Oświaty i Wychowania na podstawie decyzji ministerialnej powołał Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce. Bazę MOS początkowo zlokalizowano w obecnym Gimnazjum Wielickim a pierwszym dyrektorem został Edward Frydel. W pierwszym roku działalności w MOS-ie pracowali Andrzej Stachura, Wiesław Strojny, Zbigniew Wiśniowski, Ewa Buchała, i Jerzy Cholewa, któremu po przejściu na emeryturę w 1984 r Edwarda Frydla powierzono funkcję dyrektora. Pod kierownictwem dyrektora Jerzego Cholewy MOS prężnie działał przez kolejne lata będąc centrum sportu młodzieżowego w Wieliczce i okolicach, a zatrudnieni w niej ludzie tworzyli największe sukcesy w sporcie młodzieżowym w Wieliczce. Przez cała dotychczasową historię MOS jego największą siłą byli trenerzy i instruktorzy którzy mimo trudnych warunków pracy ,niewystarczającej bazy dzięki swojej pasji i umiejętnościom potrafią osiągać liczne sukcesy na arenie województwa, Polski i Europy. Dzięki tej pracy ukształtowano tysiące młodych charakterów a zaszczepienie im sportowego stylu życia jest największym owocem pracy do dziś. Od początku MOS był organizatorem wielu imprez szkolnych. We współpracy z Szkolnym Związkiem Sportowym organizowano corocznie kilkadziesiąt zawodów szkolnych. Ośrodek organizował również szereg swoich imprez ogólnodostępnych imprez a także letnie i zimowe obozy. Początkowo były to obozy rekreacyjne wędrowne, rowerowe. Obecnie obozy maja charakter bardziej sportowy związany z prężnie działającymi sekcjami.

Po zmianie administracyjnej w 1999 r MOS stał się jednostką organizacyjną Powiatu, początkowo jeszcze przekazany gminie jako zadanie własne jednak po 2 latach powiat całkowicie przejął finansowanie nad placówką. Przez 25 lat działalność w Ośrodku była prowadzona w kilkunastu sekcjach Obecnie przez zmniejszenie dotacji MEN oraz z powodu likwidacji basenu w Wieliczce ilość etatów w MOS-ie została mocno okrojona i działalność MOS-u skupia się na 4 sekcjach: siatkówki dziewcząt, koszykówki chłopców, szachów i piłce nożnej w których regularnie ćwiczy ponad 300 dziewcząt i chłopców. Ponadto MOS-owi powierzona została organizacja eliminacji powiatowych we wszystkich typach szkół i koordynacja rywalizacji szkół od szczebla gminnego aż po finały wojewódzkie. Organizujemy corocznie ponad 40 imprez w których bierze udział ponad 1500 młodzieży Powiatu Wielickiego.

Z inicjatywy obecnego dyrektora i pracowników powstał projekt klas usportowionych na wszystkich szczeblach edukacji począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej poprzez gimnazjum a skończywszy na liceum w których młodzież szkolona byłaby przez trenerów i instruktorów MOS w dwóch dyscyplinach sportowych siatkówce dziewcząt i koszykówce chłopców.

Od września 2007 r. z inicjatywy Radnych Powiatu Wielickiego działalność MOS została rozszerzona na pozostałe gminy Powiatu Wielickiego.

Skip to content