Wieliczka, dnia 17.01.2024 r.

Gminni Organizatorzy Sportu,

Szkoły Ponadpodstawowe

w  Powiecie Wielickim

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce informuje, że powiatowe eliminacje w pływaniu z odbędą się w dniu 25 stycznia 2024 r. na basenie w Wieliczce, Solne Miasto sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 15.

Indywidualne i sztafetowe zawody pływackie w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego będące eliminacją do finałów wojewódzkich  odbędą się na basenie w Wieliczce w godzinach od 8.30 – 12.30. Sposób przeprowadzenia zawodów obliguje nas do wcześniejszych imiennych zgłoszeń uczestników zawodów. Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów powiatowych i terminy nadsyłania zgłoszeń. Nie ujęte sprawy regulaminowe zawarte są w regulaminach Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Brak zgłoszenia z poszczególnych gmin i szkół może spowodować nie przyjęciem zawodników na zawody ze względów organizacyjnych!!!!!

Termin nadsyłania zgłoszeń z gmin i szkół: do dnia 23 stycznia 2024 r. poprzez portal SRS, a także w związku z tworzeniem list startowych e-mailem na przesłanych formularzach (na dole strony ) do godz. 15.00 na adres:  woprlublin@wp.pl z wyszczególnionymi informacjami w jakim stylu startuje dana osoba.

Konkurencje rozgrywane w tym roku w rywalizacji szkolnej:

Igrzyska Dzieci

Sztafety dziewcząt i chłopców 6×25 m rocznik 2011 i młodsi

Zawody indywidualne w 50 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2011-2013

Zawody indywidualne w 25 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2014-2016

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Sztafety dziewcząt i chłopców 6×50 m rocznik 2009-2010

Zawody indywidualne w 50 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2009-2010

Licealiada

Sztafety dziewcząt i chłopców 6×50 m rocznik 2004 i młodsi

Zawody indywidualne w 50 m 4 stylach klasyk, grzbiet, dowolny, delfin rocznik 2004 i młodsi

Do zawodów powiatowych z każdej gminy kwalifikują się po 2 szkolne sztafety dziewcząt i chłopców w szkołach podstawowych klas 6 Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Indywidualnie każda gmina może zgłosić 4 dziewcząt oraz 4 chłopców w każdym stylu (styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy i dowolny) do każdego biegu.

Szkoły średnie mogą wyznaczyć jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców (6 osób x 50 m stylem dowolnym oraz do 4 osób w każdym z 4 stylów). Każda osoba może reprezentować szkołę w sztafecie oraz tylko w jednym ze stylów!!!

W przypadku sztafet proponujemy na liście zgłoszeniowej zgłosić więcej niż 6 osób ( rezerwowe ) i osoby które nie będą startować skreślić z listy już wygenerowanej i podpisanej przez Dyrektora przed wyjazdem na zawody.

Zgodnie z regulaminem basenu osoba korzystająca z basenu musi mieć czepek.

 

 

Program zawodów 25 stycznia 2024 r.

 

8:30    Rozgrzewka

8.45    Zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

10:00  Rozgrzewka

10.15  Zawody Igrzysk Dzieci  (około godziny 10.15).

11.15 Rozgrzewka

11:30 Zawody w ramach Licealiady (około godziny 11.30).

Zbiórka zawodników do indywidualnych i sztafetowych zawodów w pływaniu obowiązuje minimum na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów, na terenie basenu (godz. 8.25 Igrzyska  młodzieży szkolnej, godz. 9.55 Igrzysk Dzieci, godz. 11.10 Licealiada).

Wręczenie medali i pucharów będzie następowało dla każdej grupy po wyjściu  z basenu i przebraniu się na terenie basenu. Prosimy o wystarczającą ilość opiekunów zawodników (osobno opiekun dla dziewcząt i chłopców) i punktualność.

Informacja dodatkowa

Punktacja do rywalizacji szkół prowadzona będzie w ten sposób, że za sumę wyników z wszystkich występów indywidualnych w danej rywalizacji ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiady) są sumowane i traktowane jak zespół w punktacji oraz osobno sztafety.

 

Siemieniec Grzegorz

Dyrektor MOS

zgloszenia ID

zgloszenia IMS

zgloszenia Licea

Skip to content