POWIAT WIELICKI 4 POWIATEM W MAŁOPOLSCE

Rywalizacja  szkół Powiatu Wielickiego

w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 17 października 2023 r. odbyło się podsumowanie rywalizacji szkół Powiatu Wielickiego na nowo otwartej hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce. W podsumowaniu brali udział: Wicestarosta Wielicki Pan Henryk Gawor, Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Pan Dariusz Zawiślan oraz Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce Pan Grzegorz Siemieniec.

W roku szkolnym 2022/2023 w Powiecie Wielickim Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizował Mistrzostwa Powiatu szkół w kategorii Szkół Podstawowych ( Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej) i Szkół Ponadpodstawowych.  W rywalizacji brało ogólnie w ponad 70 zawodach ponad 4000 młodzieży szkolnej z Powiatu Wielickiego. Do punktacji końcowej rywalizacji szkół brano pod uwagę starty w zawodach powiatowych, ale też w finałach wojewódzkich i zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

Na szczególne pochwały i uwagę zasługuje cały Powiat Wielicki, który w klasyfikacji wojewódzkiej Powiat Wielicki zajął ogólnie IV miejsce, a w poszczególnych kategoriach IV miejsce w rywalizacji Igrzysk Dzieci, III miejsce w rywalizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz VI miejsce w Licealiadzie. Przed naszym powiatem w rywalizacji wojewódzkiej były jedynie miasto Kraków oraz powiat nowotarski i limanowski.

Najwyżej sklasyfikowanymi w województwie szkołami były :

W Igrzyskach dzieci  10 miejsce  SSP im. Lady Sue Ryder, 15 miejsce SP 1 Wieliczka, 19 miejsce SP Szczytniki

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 10 miejsce   SP 1 Wieliczka, 14 miejsce   SSP im. Lady Sue Ryder, 20 SP Brzezie

W Licealiadzie LO Wieliczka 8 miejsce.

Jak wielkie to są sukcesy i jak licznie uczestniczyły szkoły wojewódzkie w sportowej rywalizacji szkół niech świadczy, że w samych finałach wojewódzkich w rywalizacji Igrzysk Dzieci starowało 276 szkół, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 227 szkoły, a w Licealiadzie 114 szkół.

POWIAT WIELICKI W RYWALIZACJI W MAŁOPOLSCE

 

IGRZYSKA DZIECI

Rywalizacja powiatów

1 MIASTO KRAKOW   234,5 pkt

2 NOWOTARSKI   211 pkt

3 LIMANOWSKI  153 pkt

4 WIELICKI  137,5 pkt

5 NOWY SĄCZ MIASTO  113,5 pkt

Indywidualnie szkoły

10 miejsce  SSP im. Lady Sue Ryder  30 pkt

15 miejsce SP 1 Wieliczka  25 pkt

19 miejsce SP Szczytniki  22pkt

Klasyfikowano 276 szkół

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Rywalizacja powiatów

1 MIASTO KRAKOW  197 pkt

2 NOWOTARSKI   171 pkt

3 WIELICKI  132 pkt

4 LIMANOWSKI   125 pkt

5 GORLICKI   96,5 pkt

Indywidualnie szkoły

10 miejsce    SP 1 Wieliczka   28 pkt

14 miejsce   SSP im. Lady Sue Ryder   22 pkt

20 SP Brzezie  18 pkt

Klasyfikowano 227 szkół

 

LICEALIADA

Rywalizacja powiatów

1 MIASTO KRAKOW   187 pkt

2 NOWOTARSKI  150,5 pkt

3 NOWY SĄCZ MIASTO  129 pkt

4 LIMANOWSKI   102 pkt

5 MYSLENICKI  87 pkt

6 WIELICKI  81,5 pkt

 

Indywidualnie szkoły

8 LO Wieliczka  34 pkt

Klasyfikowano 114 szkół

 

Trzeba tu też zaznaczyć, iż większość sukcesów, choć oczywiście nie wszystkie, odnoszą szkoły w dyscyplinach, w których szkoli w swoich sekcjach Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce i jego uczestnicy zajęć są w gronie tych szkolnych drużyn. To świadczy, iż MOS Wieliczka oprócz tego, że  organizuje wszystkie szkolne zawody sportowe szczebla powiatowego przyczynił się również pośrednio do większości sukcesów wyróżnionych, z czego bardzo się cieszymy.

 

Punktacja rywalizacji szkół Powiatu Wielickiego

w roku szkolnym 2022/2023

IGRZYSKA DZIECI

 1. SSP im. Lady Sue Ryder ( obecnie SP 4 Niepołomice ) 339 pkt
 2. SP 1 Wieliczka 292 pkt
 3. SMS Wieliczka 265 pkt
 4. SP Węgrze Wielkie 260 pkt
 5. SP 2 Niepołomice 211 pkt
 6. SP Gdów 159 pkt

Klasyfikowanych 41 szkół

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1 . SP 1 Wieliczka   259 pkt

 1. SSP im. Lady Sue Ryder ( obecnie SP 4 Niepołomice ) 231 pkt
 2. SP 2 Niepołomice 201 pkt
 3. SP Węgrze Wielkie 188 pkt
 4. SP 3 Wieliczka 183 pkt
 5. SP Siercza 132 pkt

Klasyfikowanych 39 szkół

LICEALIADA

 1. LO Wieliczka  473 pkt
 2. PCKZiU Wieliczka 271 pkt
 3. SMS Wieliczka 261 pkt
 4. ZS Niepołomice 191 pkt
 5. ZS Gdów 137 pkt

Klasyfikowanych 7 szkół

Skip to content