„Szkolny Klub Sportowy 2022”

w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Program „Szkolny Klub Sportowy 2022” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki poniżej załączamy dokumenty.

grupy SKS 2022-strona

wypełnia NAUCZYCIEL – zał. nr 1 do umowy zlecenia

wypełnia GMINIA_Porozumienie_o_współpracy

wypełnia NAUCZYCIEL -Umowa_zlecenia_SKS 2022

wypełnia NAUCZYCIEL-oswiadczenie_zleceniobiorcy wypełnia GMINA- zal nr 1 do porozumienia

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym z Panem Waldemarem Gramkiem.

Szkolny Klub Sportowy 2022 wystartował !

 

Skip to content